2010 m. 9 mėn. AB „Invalda“ grupės rezultatai

2010 m. 9 mėnesių AB „Invalda“ įmonių grupės rezultatai:
- konsoliduotas pelnas prieš apmokestinimą siekia 38,99 mln. Lt;
- AB „Invalda“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 32,29 mln.Lt;
- visas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 37,95 mln. Lt.

Pačios AB „Invalda“ 2010 m. 9 mėn. nuostoliai prieš apmokestinimą siekia 6,23 mln. Lt, o grynasis nuostolis sudaro 5,33 mln. Lt.

Pridedama:
- neaudituotos konsoliduotos ir bendrovės 2010 m. 9 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos (pdf);
- atsakingų asmenų patvirtinimas dėl finansinių ataskaitų informacijos (pdf).

Raimondas Rajeckas
Vyr. finansininkas
Tel. (8 5) 263 6129

Grįžti į naujienų sąrašą