2010 m. 12 mėn. AB „Invalda“ grupės rezultatai

2010 metų preliminarūs AB „Invalda“ įmonių grupės rezultatai:
- konsoliduotas pelnas prieš apmokestinimą siekia 51,0 mln. Lt (14,8 mln. EUR);
- AB „Invalda“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 40,7 mln.Lt (11,8 mln. EUR);
- visas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 50,7 mln. Lt (14,7 mln. EUR).

Pačios AB „Invalda“ 2010 m. 12 mėn. nuostoliai prieš apmokestinimą siekia 11,6 mln. Lt (3,4 mln. EUR), o grynasis nuostolis sudaro 10,5 mln. Lt (3,0 mln. EUR).

Pridedama:
- neaudituotos konsoliduotos ir bendrovės 2010 m. 12 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos;
- atsakingų asmenų patvirtinimas dėl finansinių ataskaitų informacijos;
- preliminarių 2010 m. AB „Invalda“ grupės rezultatų pristatymas.

Grįžti į naujienų sąrašą