Išrinktas AB „Invalda INVL“ valdybos pirmininkas

2018 m. balandžio 30 d. įvykusiame visuotiniame AB „Invalda INVL“ akcininkų susirinkime Alvydas Banys, Indrė Mišeikytė ir Darius Šulnis perrinkti į bendrovės valdybą naujai 4 (ketverių) metų kadencijai. 2018 m. gegužės 3 d. įvykusiame valdybos posėdyje valdybos pirmininku išrinktas Alvydas Banys.
 
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Prezidentas Darius Šulnis
El. paštas darius.sulnis@invl.com

Grįžti į naujienų sąrašą