Dėl AB „Invalda INVL“ savų akcijų įsigijimo

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdyba (įmonės kodas 121304349, adresas Gynėjų g. 14, Vilniaus m. sav., Vilniaus m.) atsižvelgiant į tai, kad akcinėje bendrovėje „Invalda INVL“ yra sudarytas ir nepanaudotas 9907 tūkst. eurų tūkst. eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti ir vadovaujantis 2018 m. balandžio 30 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, nusprendė supirkti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastąsias vardines 0,29 (dvidešimt devyni euro centai) euro nominalios vertės akcijas per AB „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką.
 
Pavedimai parduoti akcijas kaupiami visą akcijų įsigijimo laiką. Jei akcijų pasiūla viršys įsigyjamų akcijų skaičių, visiems akcijų pardavėjams bus proporcingai mažinamas jų parduodamų akcijų skaičius.
 
Įsigijimo sąlygos:
Akcijų įsigijimo pradžia - 2018 m. gegužės 7 d.
Akcijų įsigijimo pabaiga - 2018 m. gegužės 21 d.
Maksimalus įsigyjamų akcijų kiekis - 200 000  vnt.
Bendra maksimali įsigyjamų akcijų kaina - 1 106 000 eurų
Akcijų įsigijimo kaina - 5,53 euro už vieną akciją.
 
 
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Prezidentas Darius Šulnis
El. paštas darius.sulnis@invl.com
 
 

Grįžti į naujienų sąrašą