Įregistruota nauja „Invaldos INVL“ įstatų redakcija

2018 m. gegužės 14d. Juridinių asmenų registre įregistruota nauja akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatų redakcija.
Šis bendrovės įstatų projektas akcininkų buvo patvirtintas 2018 m. balandžio 30 d. vykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.
Įstatai buvo keičiami įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo aktualios redakcijos nuostatas.
 
Pridedama:
„Invaldos INVL" įstatai

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Prezidentas Darius Šulnis
El. paštas darius.sulnis@invl.com

Grįžti į naujienų sąrašą