AB „Invalda INVL“ akcijų suteikiamų balsų skaičius

Atsiskaičius už savas akcijas, įsigytas per AB „Invalda INVL“ savų akcijų įsigijimą nuo 2018 m. gegužės 7 d. iki gegužės 21 d., bendrovė už 18.779,88 eurų (be tarpininkavimo mokesčių) įsigijo 3.396 vnt. savų akcijų, kas sudaro 0,03 proc. jos įstatinio kapitalo. Už akciją mokėta po 5,53 euro.
 
Bendrovės įstatinis kapitalas yra 3.441.137,97 eurų, jis padalintas į 11.865.993 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas. Atsižvelgiant į tai, kad bendrovės turimos savo akcijos nesuteikia balso teisės, balso teisę turinčių AB „Invalda INVL“ (ISIN kodas LT0000102279) akcijų skaičius yra 11.560.137 vnt.
 
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis
El.paštas darius.sulnis@invl.com

Grįžti į naujienų sąrašą