Patvirtintas „INVL Baltic Real Estate“, kurios viešą akcijų siūlymą tęsia „Invalda INVL“, prospekto antrasis priedas

Patvirtintas „INVL Baltic Real Estate“, kurios viešą akcijų siūlymą tęsia „Invalda INVL“, prospekto antrasis priedas
 
2018 m. balandžio 23 d. Lietuvos banko sprendimu Nr. 241-70 buvo patvirtintas SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ viešo akcijų siūlymo akcijų prospektas (toliau – Prospektas), skirtas „Invaldos INVL“ turimų 2 893 000 paprastųjų vardinių „INVL Baltic Real Estate“ akcijų viešam siūlymui (toliau – Siūlymas), kuris vėliau pakeistas 2018 m. gegužės 21 d. prospekto pirmu priedu (sprendimo Nr. 241-128).

AB „Invalda INVL“ informuoja, jog Lietuvos bankas 2018 m. rugpjūčio 27 d. Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu Nr. 241-196 patvirtino „INVL Baltic Real Estate“viešo akcijų siūlymo Prospekto antrąjį priedą.

Esminės sąlygos nekito: Siūlymą vykdo AB „Invalda INVL“ (toliau – Parduodantis akcininkas), kuris Prospekto dieną ir šio pranešimo dieną yra didžiausias Bendrovės akcininkas. Siūlymo metu Parduodantis akcininkas parduoda iki 2 893 000 vnt. esamų paprastųjų vardinių „INVL Baltic Real Estate“akcijų, kurios sudaro iki 22% šios bendrovės įstatinio kapitalo. Siūlymo tarpininkas – UAB FMĮ „INVL Finasta“.

Daugiau informacijos „INVL Baltic Real Estate“ pranešime apie esminį įvykį.
 
Papildoma informacija
Viešą akcijų siūlymą vykdanti investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ paskelbė atnaujintą akcijų viešo siūlymo prospektą. Jį Lietuvos bankas patvirtino šiandien, rugpjūčio 27 dieną.

Prospektas atnaujintas remiantis „INVL Baltic Real Estate“ 2018 m. pirmojo pusmečio ataskaita, atnaujintu bendrovės turto vertinimu bei atšaukus anksčiau skelbtą bendrovės 2018 m. pelno prognozę. Taip pat atsižvelgiant į tai, jog birželio 28 d. priimti mokestinių įstatymų pakeitimai, kurie gali būti aktualūs ir tam tikriems investuotojams į bendrovės akcijas.

„Džiaugiamės investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ sėkminga veikla ir tikime jos perspektyvomis. Savo ruožtu, toliau kryptingai įgyvendinsime paskelbtą ketinimą dalį akcijų išplatinti per viešą siūlymą, taip suteikdami galimybę kitiems asmenims investuoti į komercinį nekilnojamą turtą ir tuo pačiu didindami „INVL Baltic Real Estate“ akcijų patrauklumą ir likvidumą. Laikomės politikos investuoti kartu su klientais į „Invaldos INVL“ grupės valdomus produktus, todėl ketiname išlaikyti 10 proc. „INVL Baltic Real Estate“ akcijų paketą“, - sakė „Invaldos INVL“ prezidentas Darius Šulnis.

Remiantis prospektu, akcijų platinimas vyksta trimis etapais ir iš viso iki gruodžio 13 dienos investuotojams bus pasiūlyta įsigyti iki 22 proc. arba 2,893 mln. bendrovės akcijų, šiuo metu priklausančių bendrovei „Invalda INVL“.

Pirmasis siūlymo etapas vyko nuo gegužės 2 iki liepos 4 dienos, antrasis vyksta nuo rugpjūčio 18 iki rugsėjo 18 dienos, trečiasis vyks nuo lapkričio 2 iki gruodžio 13 dienos imtinai. Kiekvieno etapo akcijos kaina bus lygi vėliausiai paskelbtai bendrovės grynųjų aktyvų vertei akcijai.

 
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Prezidentas Darius Šulnis
El. paštas darius.sulnis@invl.com 

Grįžti į naujienų sąrašą