ERPB, „Invaldos INVL“ ir „Horizon Capital“ konsorciumas laimėjo „Moldova-Agroindbank“ akcijų pardavimo aukcioną

Tarptautinis konsorciumas, kurį sudaro Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB), „Invalda INVL“ ir „Horizon Capital“ ir kuris veikia per Didžiosios Britanijos bendrovę „HEIM Partners“, 2018 metų spalio 2 d. vykusio aukciono metu, laimėjo didžiausio Moldovos komercinio banko „Moldova-Agroindbank“ (MAIB) akcijų pardavimo aukcioną.
 
„HEIM Partners“ už 41,09 proc. MAIB akcijų pasiūlė 451,533 mln. Moldovos lėjų (23,031 mln. eurų).
 
ERPB vykdomasis direktorius finansinėms institucijoms Francis Malige pasveikino Moldovos institucijų apsisprendimą reformuoti bankų sektorių. Jo teigimu, vyriausybė pademonstravo stiprią politinę valią ir ryžtą išgryninti bankų sektorių. „Ji priėmė drąsų sprendimą palaikyti MAIB pardavimo procesą, kas be abejonės prisidės prie geresnių bankų paslaugų ir didesnių investicijų į Moldovos ekonomiką apskritai. Šiuo sprendimu vyriausybė sustiprino didžiules Moldovos nacionalinio banko pastangas konsoliduoti ir išskaidrinti bankų sistemą“, - sakė F. Malige.
 
„Šis sandoris yra reikšminga netiesioginė Lietuvos verslo investicija Moldovoje. Tikimės, kad tarptautinis konsorciumas į Moldovos bankų sektorių atneš vakarietiškus valdymo standartus bei prisidės prie finansų sektoriaus plėtros, tuo pačiu padidindamas MAIB vertę, kas kurtų naudą visoms suinteresuotoms šalims, taip pat ir investuotojams“, – sakė „Invaldos INVL“ prezidentas Darius Šulnis.
 
Į MAIB investuojantis tarptautinis konsorciumas sieks užtikrinti aukščiausius įmonių valdymo standartus, naujas technologijas ir veiksmingas struktūras, taip stiprindamas pirmaujančio Moldovos banko veiklą. MAIB yra didžiausias komercinis bankas Moldovoje. Šio banko turtas 2017 m. pabaigoje siekė 1,078 milijardo eurų, nuosavas kapitalas – 180 milijonų eurų.
 
„Invaldos INVL“ valdoma Lietuvos bendrovė „MD Partners“ ir ERPB turi po 37,5 proc., o privataus kapitalo valdytojas „Horizon Capital“ – 25 proc. „HEIM Partners“ akcijų.
 
„Invalda INVL“ šiuo metu valdo 100 proc. „MD Partners“ akcijų. 2018 m. rugsėjo 20 d. „Invaldai INVL“ priklausančios turto valdymo bendrovės „INVL Asset Management“ valdomas subfondas „INVL Special Opportunities Fund“ įsigijo „MD Partners“ konvertuojamųjų obligacijų už 4,475 mln. eurų, „Invalda INVL“ – už 4,72 mln. eurų. Gavus Moldovos centrinio banko leidimą, šios obligacijos bus konvertuotos į „MD Partners“ akcijas, po ko „INVL Special Opportunities Fund“ valdys 48,64 proc., o „Invalda INVL“ – 51,36 proc. „MD Partners“ akcijų.
 
„Invalda INVL“, vadovaudamasi Akcinių bendrovių įstatymo 372  str. kreipėsi į bendrovės audito komitetą ir gavo audito komiteto nuomonę dėl „MD Partners“ konvertuojamųjų obligacijų įsigijimo sandorių. Audito komitetas prieš sandorio sudarymą pateikė nuomonę, kad nėra pagrindo manyti, jog AB „Invalda INVL“ planuojamas sudaryti susitarimas dėl „MD Partners“ konvertuojamų obligacijų įsigijimo būtų sudaromas ne rinkos sąlygomis ar būtų nesąžiningas ir nepagrįstas AB ‚Invalda INVL“ akcininkų, kurie nėra šio susitarimo šalis, atžvilgiu, remiantis AB „Invalda INVL“ pateikta informacija. Su audito komiteto nuomone galima susipažinti AB „Invalda INVL“ buveinėje Gynėjų g. 14, Vilnius darbo valandomis.
 
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis
El. paštas darius.sulnis@invl.com

Grįžti į naujienų sąrašą