Baigėsi „INVL Baltic Real Estate“ akcijų išpirkimo procesas

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ baigė 2 mėn. trukusį akcijų išpirkimo procesą, kurio metu 11akcininkų pateikė išpirkimui 4 988 155 vnt. bendrovės akcijų už 11 mln. eurų, tai sudaro 37,93 proc. visų bendrovės išleistų akcijų. Galutinis akcijų išpirkimas ir atsiskaitymas už jas įvyks š. m. kovo 29 d.

Vienos akcijos išpirkimo kaina – 2,2103 EUR, kuri atitiko 2020 m. lapkričio 30 d. GAV.

„Dalies nuosavų akcijų išpirkimas leis įmonei sumažinti perteklinį nuosavą kapitalą ir tuo pačiu sukurti didesnę grąžą akcininkų nuosavybei. Siekiame, kad įmonė turėtų tinkamą kapitalo struktūrą ir būtų efektyvi – tai yra svarbu kuriant vertę investuotojams. Taip pat, esame pasiruošę investuoti į nestandartinius, kūrybiškus sprendimus, kurie padėtų uždirbti didelę grąžą investuotojams ir plėsti nekilnojamo turto valdymo verslą bei pagal poreikį pritraukti naują kapitalą“ – sako „INVL Baltic Real Estate“ valdančios bendrovės „INVL Asset Management“ nekilnojamojo turto fondo valdytojas Vytautas Bakšinskas.

Bendrovės akcijos buvo išperkamos ir su paraiškas pateikusiais akcininkais, kurie atitiko bendrovės akcijų išpirkimo taisyklių nustatytus reikalavimus, atsiskaitoma 4 etapais:

  • Pirmasis etapas truko iki 2021 m. vasario 8 d. (imtinai). Šio etapo metu bendrovė išpirko vieno akcininko 13 vnt. akcijų už 28,73 eurus ir už jas atsiskaityta 2021 m. vasario 10 d.
     
  • Antrasis etapas truko iki 2021 m. vasario 22 d. (imtinai). Šio etapo metu bendrovė išpirko 3 akcininkų 1 190 122 vnt. akcijų (9,05 proc. visų bendrovės išleistų akcijų) už 2,6 mln. eurųir už jas atsiskaityta 2021 m. vasario 24 d.
     
  • Trečiasis etapas truko iki 2021 m. kovo 8 d. (imtinai). Šio etapo metu bendrovė išpirko dar 3 akcininkų 10 020 vnt. akcijų (0,076 proc. visų bendrovės išleistų akcijų) už 22 tūkst. eurų ir už jas atsiskaityta 2021 m. kovo 10 d.
     
  • Ketvirtasis etapas truko iki 2021 m. kovo 25 d. (imtinai). Šio etapo metu 4 bendrovės akcininkai pateikė paraiškas išpirkti 3 788 000 vnt. akcijų (28,81 proc. visų bendrovės išleistų akcijų) už 8,4 mln. eurų. Už jas bus atsiskaityta 2021 m. kovo 29 d.

 
Akcijų išpirkimo procesas buvo vykdomas vadovaujantis š. m. sausio 14 d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo metu priimtu sprendimu pakeisti esmines bendroves steigimo dokumentų nuostatas. Šiems pokyčiams prieštaravę arba dėl jų nebalsavę bendrovės akcininkai turėjo teisę pareikalauti bendrovės išpirkti jų turimas akcijas.

Akcijų išpirkimo procesas vyko nuo 2021m. sausio 25 d. iki 2021 m. kovo 25 d. (imtinai).

Po 2021 m. kovo 29 d. bendrovei iš viso priklausys 5 088 586 vnt. savų akcijų ir tai sudarys 38,7 proc. visų bendrovės išleistų akcijų. Šios akcijos nesuteikia turtinių ir neturtinių teisių, pvz. teisės gauti pelno dalį, nėra įtraukiamos skaičiuojant bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą, todėl efektyvi akcininkų dalis bendrovėje turi būti vertinama neįskaitant nuosavų akcijų.

Vertinant, jog perleisti dideli akcijų kiekiai, po atsiskaitymo tikimasi sulaukti pranešimų apie balsavimo teisių paketo netekimą ir šią informaciją paskelbti viešai „Nasdaq Vilnius“ internetiniame puslapyje kartu su visa akcininkų struktūra po išpirkimų.

„INVL Baltic Real Estate“ valdo nekilnojamąjį turtą Vilniuje ir Rygoje: biurų pastatus Senamiestyje Vilniaus gatvėje, Šiaurės miestelyje, taip pat „Dommo business park“ gamybos, sandėliavimo ir biuro patalpų kompleksą šalia Rygos aplinkkelio. Bendrovės objektų užimtumas metų pabaigoje siekė nuo 72 iki 100 proc.

„INVL Baltic Real Estate“ šiuo metu valdomo turto plotas yra 26 tūkst. kv. m., vertė – 24,13  mln. eurų.

Nuo bendrovės, kaip kolektyvinio investavimo subjekto, veiklos pradžios (2016 m. gruodžio 22 dienos) „INVL Baltic Real Estate“ yra vienas aukščiausių stabilią grąžą uždirbančių nekilnojamojo turto fondų Baltijos šalyse, prieinamas mažmeniniams investuotojams. Fondas veikia kaip uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB). Bendrovės valdymą perėmė viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių šalyje „INVL Asset Management“. UTIB statusu bendrovė veiks iki 2046 metų su galimybe šį terminą pratęsti dar 20 metų.

Grįžti į naujienų sąrašą