„Invalda INVL“ pasirašė darbuotojų akcijų opcionų sutartis

Akcinė bendrovė „Invalda INVL“, vykdydama Akcijų suteikimo taisyklių nuostatas bei vadovaudamasi 2021 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, su įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“ darbuotojais sudarė opcionų sutartis dėl 65 287 paprastųjų vardinių akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų. 2024 metais opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais darbuotojai įgis teisę įsigyti aukščiau nurodytą kiekį 0,29 eurų nominalios vertės akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų, už kiekvieną įsigyjamą akciją sumokant 1 (vieno) euro kainą.

Viso nuo 2016 m., su šiemet pasirašytomis sutartims, darbuotojai yra sudarę akcijų opcionų sutarčių dėl 646 062 „Invaldos INVL“ akcijų., iš kurių jau įsigijo 131 773 vienetus akcijų, o artimiausiu metu darbuotojams bus perleistos dar 59 674 „Invaldos INVL“ akcijos.
 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Prezidentas Darius Šulnis
El. paštas darius.sulnis@invl.com

Grįžti į naujienų sąrašą