Neaudituoti 2015 m. 6 mėn. AB „Invalda INVL“ grupės rezultatai

2015 metų 6 mėnesių AB „Invalda INVL“ įmonių grupės neaudituoti rezultatai:

- AB „Invalda INVL“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 4,1 mln. eurų, 2014 metų 6 mėn. pabaigoje siekė 5,4 mln. eurų.
- konsoliduotas nuosavas kapitalas 2015 m. pirmojo pusmečio pabaigoje sudarė 48,1 mln. eurų arba 4,10 euro akcijai.
- visas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 4,1 mln. eurų, 2014 metų 6 mėn. pabaigoje siekė 5,4 mln. eurų.

Pačios AB „Invalda INVL“ 2015 metų 6 mėnesių pelnas sudaro 3,8 mln. eurų, tuo pačiu laikotarpiu 2014 m. bendrovės pelnas sudarė – 21,9 mln. eurų. Bendrovės nuosavas kapitalas 2015 m. pirmojo pusmečio pabaigoje sudarė 47,8 mln. eurų arba 4,08 euro akcijai.


Papildoma informacija:

Vienos pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ nuosavas kapitalas 2015 m. pirmojo pusmečio pabaigoje sudarė 47,8 mln. eurų, arba 4,08 euro akcijai. Per pirmąjį pusmetį nuosavas kapitalas, tenkantis akcijai, padidėjo 8,8 proc.

Pirmojo pusmečio pelnas siekė 4,1 mln. eurų, arba 23,8 proc. mažiau nei tuo pačiu 2014 m. laikotarpiu (5,4 mln. eurų)

Turto valdymo verslas

„Invaldos INVL“ valdomos turto valdymo įmonės Lietuvoje „INVL Asset Management“, „MP Pension Funds Baltic“ ir Latvijos„Finasta Asset Management, pirmojo pusmečio pabaigoje valdė 305 mln. eurų turto, arba 10,8 proc. daugiau nei 2014 metų pabaigoje (275,3 mln. eurų).

„Netrukus baigsime Lietuvoje veikiančių turto valdymo įmonių „INVL Asset Management“ bei „MP Pension Funds Baltic“ susijungimo procesą, siekdami atspindėti priklausomybę „Invaldos INVL“ grupei, Latvijos „Finasta Asset Management“ pavadinimą keičiame į „INVL Asset Management“. Pagrindinis mūsų tikslas – siūlyti geriausiai klientų poreikius atitinkančius taupymo bei investavimo sprendimus rinkose, kuriose dirbame“, - sakė „Invaldos INVL“ prezidentas Darius Šulnis.

Pajamos iš turto valdymo verslo pirmąjį pusmetį siekė 1,8 mln. eurų.

Kitas turtas

Investicijos į susijusias įmones

2015 m. birželio pabaigoje į „INVL Technology“ akcijas buvo investuota 933 tūkst. eurų. „Invalda INVL“ sudalyvavo naujoje „INVL Technology“ akcijų emisijoje, kurios platinimas buvo baigtas liepą. Po liepą baigtų sandorių „Invalda INVL“ į „INVL Technology“ akcijajs investavo dar 2,3 mln. eurų ir iš viso valdo 15,7 proc. “INVL Technology” akcijų.

„Tikime, kad „INVL Technology“ pavyks sėkmingai investuoti per naują akcijų emisiją pritrauktas lėšas ir įsigyti dabartinį portfelį papildančių informacijos technologijų įmonių“, - sakė D. Šulnis.

Į „INVL Baltic Real Estate“ akcijas birželio pabaigoje buvo investuota 1,688 mln. eurų, dar 5,4 mln. eurų sudarė paskolos „INVL Baltic Real Estate“ grupės įmonėms.

Žemės ūkis

Baltijos šalių žemės ūkio sektoriuje veikiančios „Litagros“ akcijų paketas (36,9 proc.) pusmečio pabaigoje buvo įvertintas 16,2 mln. eurų – 9 proc. daugiau nei metų pradžioje.

Pasak D. Šulnio, „Litagroje“ jau įgyvendinti ir dar diegiami pokyčiai turėtų gerinti įmonės konkurencingumą bei finansinius rezultatus bei didinti įmonės vertę.

Bankininkystės veikla

„Invalda INVL“ gegužės 11 d. pasirašė sutartis dėl jos valdomų banko „Finasta“ ir finansų maklerio įmonės „Finasta“ akcijų pardavimo Šiaulių bankui. Sandoriui užbaigti Šiaulių bankas išleidžia naują akcijų emisiją, kurią įsigis „Invalda INVL“.

Sandoryje 100 proc. “Finastos” banko bei finansų maklerio įmonės „Finasta“ akcijų buvo įvertinta 6,19 mln. eurų. Užregistravus naują akcijų emisiją, „Invalda INVL“  valdys 6,79 proc. Šiaulių banko akcijų.

„Tikime, kad geri Šiaulių banko rezultatai bei sėkminga veikla toliau didins šių akcijų vertę“, - sakė D. Šulnis.

Per pirmąjį pusmetį iš „Finastos“ akcijų vertės pokyčio uždirbta 1,8 mln. eurų pelno.

Pastatų priežiūros sektorius

„Invalda INVL” valdo 100 proc. pastatų priežiūros grupės „Inservis” (kartu su įmonėmis „Priemiestis”, „Jurita”, „Advima”, „Naujosios Vilnios turgavietė”). Pusmečio pabaigoje šio segmento įmonės buvo įvertintos 4,1 mln. eurų, per pusmetį iš šių įmonių paskirta 237 tūkst. eurų dividendų.

„Teigiamą efektą „Inservis“ rezultatams duoda sėkmingas organinis augimas bei tobulinami vidiniai procesai“, - sakė D. Šulnis.

Kitos investicijos

Pirmojo pusmečio pabaigoje „Invalda INVL“ turėjo 0,7  mln. eurų investicijų į biržoje kotiruojamas akcijas, taip pat 2,4 mln. eurų kitų investicijų. Visi „Invaldos INVL“ įsipareigojimai birželio pabaigoje siekė 0,8 mln. eurų.

„Invaldos INVL“ akcijos listinguojamos NASDAQ Vilnius biržoje.

Pridedama (2015 m. 6 mėn. informacija): finansinės ataskaitos, tarpinis pranešimas, pagrindinių duomenų santrauka, atsakingų asmenų patvirtinimas.

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Prezidentas Darius Šulnis
         Tel. (8 5) 279 0601
         El.paštas darius.sulnis@invl.com

Grįžti į naujienų sąrašą