INVL Farmland Management

Member of Invest   „Invaldos INVL“ valdoma bendrovė „INVL Farmland Management“ nuo 2015 m. liepos 1 dienos administruoja bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdomoms įmonėms priklausančią žemę.

Bendrovė administruoja daugiau kaip 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje ir siekia užtikrinti nuosaikų pajamų augimą akcininkams bei kelti valdomų sklypų vertę.

Bendradarbiavimas su bendrovės žemę besinuomojančiais ūkininkais stiprinamas palaipsniui pereinant prie ilgalaikių žemės nuomos sutarčių. „INVL Farmland Management“ veikia nuo 2015 metų.

 

Naujausią informaciją apie bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų kainą, galite rasti čia. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti investicijų tinkamumą Jums, su investavimu susijusius mokesčius, atkreipti dėmesį į visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai susipažinti su bendrovės ataskaitomis ir dokumentais, kuriuos galite rasti čia.

Investuodami Jūs prisiimate su investavimu susijusią riziką. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Visa šiame tinklalapyje išdėstyta informacija yra informacinio ir (ar) reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar raginimas pirkti, parduoti, laikyti bendrovės „Invalda INVL“ paprastąsias vardines akcijas. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas.