INVL Baltic Real Estate

  Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ siekia uždirbti iš investicijų į komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą, užtikrindama nuomos pajamų augimą. Esant ekonominei logikai, taip pat svarstomos investicijos į esamo portfelio objektų pertvarkymą, išnaudojant gerą jų lokaciją.

Nuo 2016 m. gruodžio 22 dienos „INVL Baltic Real Estate“ veikia kaip uždaro tipo akcinė bendrovė (UTIB). Ją valdo „INVL Asset Management“. Remiantis bendrovės įstatais, UTIB „INVL Baltic Real Estate“ veiks iki 2046 m. gruodžio 22 dienos, taip pat numatyta galimybė šį terminą pratęsti dar 20 metų.
 
„INVL Baltic Real Estate“ priklausančios įmonės yra investavusios į komercinės paskirties turtą – verslo centrus bei gamybos, sandėliavimo paskirties nekilnojamojo turto objektus Lietuvoje bei Latvijoje. Šie objektai duoda nuomos pajamas, dauguma turi tolimesnio vystymo perspektyvas. Bendrovė yra listinguojama NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržoje.
 
Bendrovė sukurta 2014 m., atsiskyrus nuo turto valdymo grupės „Invalda INVL“. Bendrovės akcijos NASDAQ Vilnius biržoje kotiruojamos nuo 2014 m. birželio 4 dienos.
 
Daugiau informacijos apie „INVL Baltic Real Estate“.

 

Naujausią informaciją apie bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų kainą, galite rasti čia. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti investicijų tinkamumą Jums, su investavimu susijusius mokesčius, atkreipti dėmesį į visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai susipažinti su bendrovės ataskaitomis ir dokumentais, kuriuos galite rasti čia.

Investuodami Jūs prisiimate su investavimu susijusią riziką. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Visa šiame tinklalapyje išdėstyta informacija yra informacinio ir (ar) reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar raginimas pirkti, parduoti, laikyti bendrovių „Invalda INVL“, UTIB „INVL Technology“, UTIB „INVL Baltic Real Estate“, „INVL Baltic Farmland“ ir AB Šiaulių bankas akcijas. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas.