Iniciatyvos

  Verslo sėkmė yra neatsiejama nuo indėlio į pažangius šalies visuomenės procesus. Siekdama prisidėti prie vertės kūrimo visuomenei 2007 metais „Invalda INVL“  įsteigė viešąją įstaigą „Iniciatyvos fondas“.
 
Šios organizacijos tikslas – skatinti socialinę veiklą organizuojant įvairias programas atskiroms visuomenės grupėms.
 
„Iniciatyvos fondas“ rengia integruotas programas, skatinančias atskiras visuomenės grupes imtis iniciatyvos ir aktyviai prisidėti prie atsakingos ir darnios visuomenės kūrimo. Programos daugiausia remiasi žinių lygio kėlimu, lavinimu, daug dėmesio skiriama atokiausių Lietuvos regionų gyventojų integracijai.
 
2007 m. „Iniciatyvos fondas“ prisijungė prie Jungtinių Tautų tarptautinės iniciatyvos „Pasaulinis susitarimas“ (Global Compact), kuria verslo įmonės skatinamos savo strategijas įgyvendinti ir veiklą vykdyti laikantis 10 principų, apimančių žmogaus teisių, darbo, aplinkos ir antikorupcijos sritis. Pagrindinė „Pasaulinio susitarimo“ užduotis yra skatinti ir puoselėti socialinį verslo bei rinkų teisingumą.