„Invaldos INVL“ vadovybė

„Invaldos INVL“ komandos pagrindą sudaro žmonės, ilgą laiką sėkmingai dirbę kapitalo, įmonių valdymo, finansų ir kitose srityse. Jie sukaupė įvairios vadovavimo verslams patirties tiek eidami vadovų pareigas, tiek dalyvaudami kontroliuojamųjų įmonių valdybų ar stebėtojų tarybų veikloje.
 
Komandos nariai sukaupė žinių dirbdami Baltijos šalyse, Lenkijoje, kitose Centrinės ir Rytų Europos šalyse. Žinios finansų, farmacijos, kelių tiesimo, gamybos ir kituose sektoriuose įgytos valdant, įsigyjant, plečiant, jungiant, skaidant, parduodant ir/arba kuriant verslus nuo nulio.

Informacija apie „Invalda INVL“ valdybos narius ir bendrovės darbuotojus

Alvydas Banys

Alvydas Banys

Valdybos pirmininkas

[email protected]

Kadencijos laikotarpis:

2018 – 2022 m.
 

Tiesiogiai akcijų – 910 875 vnt., įstatinio kapitalo ir balsų – 7,60 proc. Kartu su susijusia įmone „LJB Investments“: akcijų – 4 211 520  vnt., įstatinio kapitalo ir balsų – 35,16 proc. Su kitais asmenimis, kurių balsai skaičiuotini kartu – 87,11 proc.

„INVL Baltic Sea Growth Fund“ investicinio komiteto narys, AB „INVL Baltic Farmland”  valdybos pirmininkas, UAB „Litagra” valdybos narys, SUTPKIB „INVL Technology“ patariamojo komiteto narys.

Alvydas Banys baigė Vilniaus Gedimino technikos universitetą, dvejus metus dirbo Lietuvos mokslo akademijoje Ekonomikos instituto jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu. 1996-2006 m. ėjo „Invaldos“ viceprezidento pareigas. Taip pat 1996-2000 m. jis buvo bendrovės valdybos narys, o 2001-2007 m. – valdybos pirmininkas. Dirbdamas bendrovėje A. Banys dalyvavo nekilnojamojo turto, viešbučių valdymo, gamybos bendrovių valdybų veikloje.
 
Sukaupta įvairiapusė bendrovių įkūrimo, įgijimo, pardavimo, reorganizavimo, veiklos optimizavimo, rizikos paskirstymo, įvairių valdymo bei finansavimo metodų taikymo patirtis paskatino 2007 m. pradėti nuosavą verslą.
 
Net ir pasitraukęs iš aktyvios kasdieninės veiklos bendrovės grupėje, A. Banys pasiliko finansiniu investuotoju ir išlaikė ženklų bendrovės akcijų paketą, o nuo 2013 m. pradžios sugrįžo į bendrovės valdybą. Nuo 2013 m. gegužės pabaigos yra „Invaldos INVL“ valdybos narys.

 

Indrė Mišeikytė

Indrė Mišeikytė

Valdybos narė

[email protected]

Kadencijos laikotarpis:

2018 – 2022 m.
 

Tiesiogiai akcijų – 236 867 vnt.; įstatinio kapitalo ir balsų – 1,98 proc. Su kitais asmenimis, kurių balsai skaičiuotini kartu – 87,11 proc.
 
AB „INVL Baltic Farmland” valdybos narė, SUTPKIB „INVL Technology“ patariamojo komiteto narė.

Indrė Mišeikytė yra baigusi architektūros studijas Vilniaus Gedimino technikos universitete. 1994-1996 m. dirbo AB „Vilniaus baldai“, vėliau – nekilnojamojo turto ir investicijų bendrovėse UAB „Gildeta“, UAB „Kremi“. Nuo 2002 m. – UAB „Inreal valdymas“ architektė. Nuo 2012 m. balandžio – „Invalda INVL“ valdybos narė.

 

 

Darius Šulnis

Darius Šulnis

Prezidentas, valdybos narys

[email protected]

Kadencijos laikotarpis:

2018 – 2022 m.


Tiesiogiai akcijų – 0 vnt.; įstatinio kapitalo ir balsų – 0,00 proc.; kartu su susijusia įmone „Lucrum investicija“: akcijų – 2 803 492 vnt., įstatinio kapitalo – 23,40 proc. Su kitais asmenimis, kurių balsai skaičiuotini kartu – 87,11 proc.

„INVL Baltic Sea Growth Fund“ investicinio komiteto narys, „INVL Asset Management” valdybos pirmininkas, AB Šiaulių bankas stebėtojų tarybos narys, AB „INVL Baltic Farmland” ir UAB „Litagra“ valdybos narys.

Darius Šulnis Vilniaus universitete įgijo apskaitos ir audito magistro laipsnį. 2013 m. baigė studijas Duke universitete JAV ir įgijo verslo administravimo magistro laipsnį (Global Executive MBA). Jis sukaupė turi daugiau kaip 20 metų patirtį kuriant ir valdant savo srityse pirmaujančius verslus, įgyvendinant jungimosi ir įsigijimo bei pardavimo sandorius, pritraukiant investicijas ir bendradarbiaujant su strateginiais ir finansiniais investuotojais.
 
Darius Šulnis aštuonerius metus vadovavo finansų maklerio įmonei „Finasta“, ketverius – nekilnojamojo turto bendrovei „Inreal valdymas“, nuo 2006 m. vadovauja bendrovei „Invalda“. Be to, yra dalyvavęs Lenkijos, Latvijos ir Lietuvos įmonių valdybų ir stebėtojų tarybų veikloje. 

 

Raimondas Rajeckas

Raimondas Rajeckas

Vyriausiasis finansininkas

[email protected]

Raimondas Rajeckas bendrovėje dirba nuo 1998 m., kai dar studijavo Vilniaus universitete. Iki 2000 m. jis dirbo buhalteriu, o vėliau – kelių grupės įmonių vyriausiuoju finansininku. 2001 m. įgijęs apskaitos ir audito magistro laipsnį, R. Rajeckas pradėjo eiti bendrovės „Valmeda“, valdančios viešbutį „Holiday Inn Vilnius“, vyriausiojo finansininko pareigas, o nuo 2006 m. grįžo į „Invaldą INVL“ ir dirba bendrovės vyriausiuoju finansininku.

 
R. Rajeckas yra gilinęs žinias tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, mokesčių apskaitos srityse, turi patirties diegiant naujo verslo apskaitos sistemą, ruošiant konsoliduotas grupės finansines ataskaitas, apskaitant įmonių sujungimus.