Akcininkai

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcininkų skaičius - apie 3400.
 
Akcininkai, turintys ar valdantys daugiau kaip 5 procentus akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatinio kapitalo ir (arba) balsų: 
Akcininko vardas, pavardė; įmonės pavadinimas Nuosavybės teise priklausančių akcijų kiekis, vnt. Įstatinio kapitalo ir balsų dalis, proc. Netiesiogiai turimi balsai*, proc.  Iš viso akcininkų grupės turimi balsai, proc.
UAB „LJB Investments“ 3 515 855 29,50 58,05
87,55
Irena Ona Mišeikienė 3 369 435 28,27 59,28
Darius Šulnis 0 0,00 87,55
UAB „Lucrum investicija“ 2 401 442 20,15 67,40
Alvydas Banys 910 875 7,64 79,91
Indrė Mišeikytė 236 867 1,99 85,56
 

* Akcininkų grupė yra pasirašiusi Susitarimą dėl ilgalaikės bendrovės valdymo politikos įgyvendinimo, todėl vadovaujantis Vertybinių popierių įstatymo 16 str. 1 p. 2 d. grupės balsai skaičiuojami kartu.