Akcininkai

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcininkų skaičius viršija 3400.
 
Akcininkai, turėję ar valdę daugiau kaip 5 procentus akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatinio kapitalo ir (arba) balsų 2018 m. gruodžio 31 d.: 
Akcininko vardas, pavardė; įmonės pavadinimas Nuosavybės teise priklausančių akcijų kiekis, vnt. Įstatinio kapitalo dalis, proc. Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiami balsai, proc. Netiesiogiai turimi balsai, proc.  Iš viso balsų (su kartu veikiančiais asmenimis), proc.
UAB „LJB Investments“ 3 515 855 29,63 30,41 59,85
90,26
Irena Ona Mišeikienė 3 369 435 28,40 29,15 61,11
Darius Šulnis 0 0,00 0,00 90,26
UAB „Lucrum investicija“ 2 401 442 20,24 20,77 69,49
Alvydas Banys 910 875 7,68 7,88 82,38
Indrė Mišeikytė 236 867 2,00 2,05 88,21