Akcininkai

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcininkų skaičius - apie 3400.
 
Akcininkai, nuo 2021 m. liepos 21 d. turintys ar valdantys daugiau kaip 5 procentus akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatinio kapitalo ir (arba) balsų: 
Akcininko vardas, pavardė; įmonės pavadinimas Nuosavybės teise priklausančių akcijų kiekis, vnt. Įstatinio kapitalo ir balsų dalis, proc. Netiesiogiai turimi balsai3, proc.  Iš viso akcininkų grupės turimi balsai, proc. 
UAB „LJB Investments“1 3 098 196 25,87 61,24
87,11
Irena Ona Mišeikienė 3 006 834 25,10 62,01
Darius Šulnis 0 0,00 87,11
UAB „Lucrum investicija“2 3 181 702 26,56 60,55
Alvydas Banys 910 875 7,60 79,51
Indrė Mišeikytė 236 867 1,98 85,13
 
[1] Alvydo Banio kontroliuojama bendrovė
[2] Dariaus Šulnio kontroliuojama bendrovė
[3] „Invaldos INVL“ akcininkai Alvydas Banys, UAB „LJB Investments“, Irena Ona Mišeikienė, Indrė Mišeikytė, Darius Šulnis ir UAB „Lucrum investicija“ yra pasirašę Sutartį, kurios tikslas susitarti dėl ilgalaikės AB „Invalda INVL“ valdymo politikos, todėl vadovaujantis Vertybinių popierių įstatymo 16 str. 1 p. 2 d. šių akcininkų balsai skaičiuojami kartu. Atsižvelgiant į tai, kad minėtoje sutartyje nėra nuostatų dėl sutarties šalių naudojimosi tiesiogiai turimais balsais kitose su „Invalda INVL“ susijusiose įmonėse, jų balsai skaičiuojami kartu tik emitento lygmenyje, t.y. tik „Invaldoje INVL“.