Akcininkai

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcininkų skaičius - apie 3400.
 
Akcininkai, nuo 2021 m. birželio 8 d. turintys ar valdantys daugiau kaip 5 procentus akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatinio kapitalo ir (arba) balsų: 
Akcininko vardas, pavardė; įmonės pavadinimas Nuosavybės teise priklausančių akcijų kiekis, vnt. Įstatinio kapitalo ir balsų dalis, proc. Netiesiogiai turimi balsai*, proc.  Iš viso akcininkų grupės turimi balsai, proc.
UAB „LJB Investments“ 3 300 645 27,56 59,55
87,11
Irena Ona Mišeikienė 3 182 595 26,57 60,54
Darius Šulnis 0 0,00 87,11
UAB „Lucrum investicija“ 2 803 492 23,4 63,71
Alvydas Banys 910 875 7,60 79,51
Indrė Mišeikytė 236 867 1,98 85,13
 

* „Invaldos INVL“ akcininkai Alvydas Banys, UAB „LJB Investments“, Irena Ona Mišeikienė, Indrė Mišeikytė, Darius Šulnis ir UAB „Lucrum investicija“ yra pasirašę Sutartį, kurios tikslas susitarti dėl ilgalaikės AB „Invalda INVL“ valdymo politikos, todėl vadovaujantis Vertybinių popierių įstatymo 16 str. 1 p. 2 d. šių akcininkų balsai skaičiuojami kartu. Atsižvelgiant į tai, kad minėtoje sutartyje nėra nuostatų dėl sutarties šalių naudojimosi tiesiogiai turimais balsais kitose su „Invalda INVL“ susijusiose įmonėse, jų balsai skaičiuojami kartu tik emitento lygmenyje, t.y. tik „Invaldoje INVL“.