Pagrindiniai finansiniai duomenys

Pagrindinės bendrovės, mln. eurų

  2013 2014  2015 2016 2017
Turtas 50,5 45,8 49,0 53,6 66,5
Nuosavas kapitalas 46,3 44,5 48,1 52,7 64,0
Įsipareigojimai 4,2 1,3 0,9 0,9 2,2
Pelnas (nuostolis) 23,5 20,5 4,2 4,8 11,3

Grupės, mln. eurų

  2013 2014 2015 2016 2017
Turtas 106,0 45,8 49,6 54,4 67,0
Nuosavas kapitalas 63,5 44,5 48,1 52,7 64,0
Įsipareigojimai 42,5 1,3 1,4 1,7 3,0
Pelnas (nuostolis) 31,4 4,0 4,2 4,8 11,3
Valdomas turtas   275,3 328,2 508,7 611,5