Pagrindiniai finansiniai duomenys

Pagrindinės bendrovės, mln. eurų

  2014  2015 2016 2017 2018
Turtas 45,8 49,0 53,6 66,2 66,7
Nuosavas kapitalas 44,5 48,1 52,7 64,0 65,5
Įsipareigojimai 1,3 0,9 0,9 2,2 1,2
Pelnas (nuostolis) 20,5 4,2 4,8 11,3 0,3

Grupės, mln. eurų

  2014 2015 2016 2017 2018
Turtas 45,8 49,6 54,4 67,0 68,6
Nuosavas kapitalas 44,5 48,1 52,7 64,0 65,5
Įsipareigojimai 1,3 1,4 1,7 3,0 3,1
Pelnas (nuostolis) 4,0 4,2 4,8 11,3 0,3
Valdomas turtas 275,3 328,2 508,7 611,5 675,4