Naujienos

„INVL Technology“ portfelio bendrovės „NRD Cyber Security“ vadovai bus motyvuojami opcionais

Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ valdomos kibernetinio saugumo įmonės „NRD Cyber Security“ vadovai bus motyvuojami akcijų opcionais, suteikiančiais teisę įsigyti šios bendrovės akcijų. „INVL Technology“ investicinis komitetas pritarė, kad „NRD Cyber Security“ vadovai galės įsigyti iki 10 proc. akcijų ir taip dalyvauti įmonės vertės didinime.


Pirmasis „INVL Tvaraus miško ir žemės ūkio paskirties žemės fondo II” sandoris

Į mišką ir žemę Vidurio ir Rytų Europoje investuojantis „INVL Tvaraus miško ir žemės ūkio paskirties žemės fondas II“ (TMŽF II) už 13,6 mln. eurų įsigijo 7-ias įmones iš žemės ūkio verslo grupės „Linas Agro Group“. Įsigytos įmonės netiesiogiai valdo 2 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės, išsidėsčiusios vidurio Lietuvoje, kurią „Linas Agro“ grupė toliau nuomosis pagal 25 metams sudarytą nuomos sutartį.

Naujo 100 milijonų eurų „INVL Asset Management“ fondo tikslas – tvarios investicijos į žemę ir miškus

Viena didžiausių Baltijos šalyse turto valdymo įmonių „INVL Asset Management“ įsteigė fondą  „INVL Tvaraus miško ir žemės ūkio paskirties žemės fondas II“ (TMŽF II). Pirmojo platinimo metu į fondą pritraukta 32,45 mln. eurų privačių investuotojų lėšų, o jo tikslinis dydis – 100 mln. eurų. Fondas investuos į tvariai plėtojamą mišką bei žemės ūkio paskirties žemę Baltijos jūros regione bei Vidurio ir Rytų Europoje.

Bus išpirkta 100 431 „INVL Baltic Real Estate“ akcijų už 186 tūkst. eurų

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ baigė 4 mėn. trukusį akcijų išpirkimo procesą,kurio metu Bendrovė išpirks 100 431 Bendrovės akciją iš 6akcininkų už 186 tūkst. eurų, tai sudaro 0,8 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo. Vienos akcijos išpirkimo kaina – 1,8526 EUR, kuri atitiko 2020 m. balandžio 30 d. GAV.

„INVL Technology“ įmonių darbuotojai skatinami opcionais

Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ valdomų įmonių labiausiai nusipelnę darbuotojai bus motyvuojami bendrovės akcijomis. Toks sprendimas priimtas š. m. spalio 29 d. vykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

„INVL Baltic Real Estate“ per tris šių metų ketvirčius uždirbo 4,687 mln. eurų grynojo pelno

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ per šių metų pirmuosius tris ketvirčius uždirbo 4,687 mln. eurų konsoliduoto grynojo pelno arba beveik 2,2 karto daugiau nei atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais. Bendrovės konsoliduoto nuosavo kapitalo vertė, įvertinus pagal apskaitos standartus privalomai pripažįstamą išperkamų akcijų įsipareigojimą, šių metų rugsėjo pabaigoje siekė 23,6 mln. eurų arba 2,23 euro neišperkamai akcijai.

„INVL Baltic Real Estate“ auditą atliks „PricewaterhouseCoopers“

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ auditą atliks „PricewaterhouseCoopers“. Tokį sprendimą spalio 27 dieną priėmė bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Sutartis su uždarąja akcine bendrove „PricewaterhouseCoopers“ pasirašyta dėl „INVL Baltic Real Estate“ 2020, 2021 ir 2022 metų metinių finansinių ataskaitų audito.
 

Pritarta dėl sutarties tarp „INVL Baltic Farmland“ ir „INVL Farmland Management“ pratęsimo

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ ir bendrovės – žemės savininkės pratęs paprastąją turto administravimo sutartį su UAB „INVL Farmland Management“, kuri administruoja bendrovių valdomus sklypus, siekiant efektyviai užtikrinti nuosaikų pajamų augimą akcininkams bei kelti valdomų sklypų vertę. Tokį sprendimą spalio 21 dieną, priėmė bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.

COVID-19 akivaizdoje jungiasi privačios medicinos tinklai „MediCA grupė“ ir „InMedica“

Pasaulyje ir Lietuvoje siaučiant COVID-19 pandemijai, apie planus vienyti pajėgas paskelbė privačios medicinos įstaigos „MediCA grupė“, kurią be „MediCA klinika“ taip pat sudaro po „Kardiolitos klinikos“ prekės ženklu veikiančios klinikos „Kardiolita“, „Bendrosios medicinos praktika“ ir „Svalbono klinika“, bei „InMedica“, kurių registruotais pacientais yra maždaug 7 proc. Lietuvos gyventojų.

Pokyčiai „Mundus“ valdyboje

Privačios skolos rinkoje veikiančios turto valdymo bendrovės „Mundus“ valdybos narį Andrejų Cybą keičia „INVL Asset Management“ pasiūlytas kandidatas Linas Tomkevičius, turintis daugiau kaip 25 metų investicijų valdymo patirtį. Toks sprendimas priimtas spalio 2 d., pritarus Lietuvos bankui. Šiuo metu „Mundus“ valdyboje dirba Audrius Mozūras, Martynas Grikinis, Andrej Cyba ir Audrius Matikiūnas.

„INVL Baltic Real Estate“ pardavusi „Vilniaus vartų“ verslo centro dalį investuotojams uždirbo 11 mln. eurų pelno

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ už 20 mln. eurų pardavė jai priklausančio verslo centro „Vilniaus vartai“ 7,2 tūkst. kvadratinių metrų dalį, kurią įsigijo „Eastnine Lithuania“ valdoma įmonė „Tvarus projektas“. Iš sandorio gautos lėšos galės būti panaudotos esamų paskolų mažinimui, išmokoms „INVL Baltic Real Estate“ akcininkams bei galimoms naujoms investicijoms į nekilnojamąjį turtą.

„INVL Technology“ įmonių pardavimų geografija išsiplėtė šešiomis šalimis

Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ nuosavas kapitalas šių metų pirmojo pusmečio pabaigoje buvo 29,2 mln. eurų arba 2,4 euro akcijai. Pastarasis rodiklis nuo 2019 m. pabaigos padidėjo  0,9 proc. Bendrovės finansinio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 26,4 mln. eurų ir nuo metų pradžios išaugo 1,8 proc. „INVL Technology“ per šių metų pirmąjį pusmetį uždirbo 0,3 mln. eurų grynojo pelno, o per atitinkamą 2019 metų laikotarpį bendrovės grynieji nuostoliai siekė 0,4 mln. eurų.

„INVL Baltic Real Estate“ per pirmąjį pusmetį uždirbo 0,9 mln. eurų grynojo pelno

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ per šių metų pirmąjį pusmetį uždirbo 0,92 mln. eurų konsoliduoto grynojo pelno arba 46 proc. mažiau nei atitinkamu laikotarpiu 2019 metais. Bendrovės konsoliduoto nuosavo kapitalo vertė šių metų birželio pabaigoje siekė 24,6 mln. eurų arba 1,87 euro akcijai. Pastarasis rodiklis, lyginant su 2019 m. pirmojo pusmečio pabaiga bei įvertinus išmokėtus dividendus, išaugo 27,4 proc.

Įsibėgėjus vasaros išpardavimams, specialistai pataria pirkti atsakingai

Įsibėgėjus vasaros išpardavimų sezonui, specialistai pataria neskubėti pasiduoti malonumui pirkti pigiau ir kviečia naujus daiktus ar paslaugas įsigyti atsakingai, pirmiausia įvertinus jų aktualumą. Juo labiau, kad, kaip rodo tyrimas, beveik šeštadalis gyventojų perka daiktą su nuolaida net tada, kai jo nereikia.

„Moldova-Agroindbank“ stebėtojų tarybai vadovaus Vytautas Plunksnis

Didžiausio Moldovos komercinio banko „Moldova-Agroindbank“ (MAIB) akcininkai liepos 23 dieną vykusio akcininkų susirinkimo metu išrinko naują stebėtojų tarybą. Jos pirmininku tapo turto valdymo bendrovės „INVL Asset Management“ Privataus kapitalo padalinio vadovas Vytautas Plunksnis, iki šiol ėjęs MAIB stebėtojų tarybos nario pareigas.

Patvirtinta „INVL Baltic Real Estate“ akcijų išpirkimo tvarka

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdymo įmonė „INVL Asset Management“ patvirtino akcijų išpirkimo tvarką. Ji bendrovės akcininkams, turėjusiems jos akcijų 2020 m. balandžio 2 dieną ir nedalyvavusiems ar nepritarusiems priimant bent vieną iš sprendimų didinti „INVL Baltic Real Estate“ maksimalaus įsiskolinimo lygį ar keisti depozitoriumą, suteiks galimybę parduoti akcijas už grynųjų aktyvų vertę.

Slegia finansiniai įsipareigojimai? Keli patarimai, kaip su jais tvarkytis efektyviau

Lizingas už automobilį, paskola už būstą, kreditas už indaplovę, trumpalaikė vartojimo paskola naujiems baldams, – ne vienas iš mūsų greičiausiai yra susidūręs su tokiais ar panašiais finansiniais įsipareigojimais. Prisipažinkime, jų atidavimas dažnai kelia galvos skausmą, juo labiau, jei tokių įsipareigojimų turime daugiau. Specialistai pataria, kaip su jais tvarkytis efektyviau.

Per karantiną finansinės padėties blogėjimą pajuto pusė šalies gyventojų

Per karantiną pasikeitus ekonominei situacijai, pusės šalies gyventojų (53 proc.) finansinė padėtis pablogėjo arba šiek tiek pablogėjo, 44 proc. – išliko tokia pati, o 2 proc. – pagerėjo ar šiek tiek pagerėjo. Tuo tarpu dar vasarį gyventojų finansinės nuotaikos buvo kardinaliai priešingos – pusė jų savo finansinę padėtį per pastaruosius trejus metus vertino kaip pagerėjusią arba labiau pagerėjusią, beveik trečdalis apklaustųjų teigė, kad jų finansinė padėtis pablogėjo arba labiau pablogėjo.

Per karantiną gyventojams problemiškiausia tapo mokėti būsto paskolas

Daugiau kaip du mėnesius besitęsiantis karantinas koregavo ir šalies gyventojams daugiausia problemų keliančių finansinių poreikių sąrašą. Tyrimas rodo, kad šių metų balandį jo viršuje atsidūrė galimybė sumokėti būsto paskolos įmokas. Dar pernai gruodį ji buvo trečioje vietoje. Šis poreikis sukėlė šiek tiek daugiau sunkumų, nei galimybė atsidėti santaupų ateičiai (pernai tai buvo problemiškiausia) ar įsigyti didesnių pirkinių (pernai buvo antroje vietoje).

Lietuvos investicijų indeksas: permaininga 2020-ųjų pradžia minimaliai koregavo investicijų į akcijas ir būsto nuomai vertės augimą

Šių metų pradžioje finansų rinkas sukrėtusi koronaviruso pandemija ilgalaikei investicijų grąžai turėjo minimalią įtaką. Tai patvirtina vienos pirmaujančių turto valdymo bendrovių Lietuvoje „INVL Asset Management“ parengtas Lietuvos investicijų indeksas. Juo įvertinta pagrindinių šalies turto klasių: akcijų, obligacijų, būsto nuomai ir indėlių grąža nuo 1996 metų iki šių metų pirmojo ketvirčio pabaigos.

„INVL Baltic Real Estate“ grynasis pelnas per pirmąjį ketvirtį siekė 0,4 mln. eurų

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotas grynasis pelnas per šių metų pirmąjį ketvirtį siekė 0,4 mln. eurų ir padidėjo 69,7 proc., lyginant su atitinkamu 2019 m. laikotarpiu. Bendrovės konsoliduoto nuosavo kapitalo vertė šių metų kovo pabaigoje buvo 44,4 mln. eurų. Šis rodiklis akcijai siekė 3,38 euro ir, lyginant su 2019 m. pirmojo ketvirčio pabaiga, išaugo 30 proc. (įvertinus ir išmokėtus dividendus).

„INVL Technology“ įmonės metus pradėjo pasirašydamos naujų projektų sutartis

Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ nuosavas kapitalas šių metų pirmojo ketvirčio pabaigoje buvo 28,8 mln. eurų arba 2,37 euro akcijai. Pastarasis rodiklis nuo 2019 m. pabaigos sumažėjo 0,4 proc. Bendrovės finansinio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 25,9 mln. eurų ir nuo metų pradžios nepasikeitė. „INVL Technology“ grynieji nuostoliai per šių metų pirmąjį ketvirtį buvo 0,1 mln. eurų ir sumažėjo, lyginant su tuo pačiu 2019 m. laikotarpiu, kai grynieji nuostoliai siekė 0,3 mln. eurų.

D. Kolmatsui: naujoji išmokų tvarka išplečia galimybes paveldėti antros pakopos pensijų turtą

Daugiau galimybių rinktis anuiteto išmokų sąlygas ir paveldėti sukauptą pensijų turtą, padidinta vienkartinės išmokos riba – tokie pagrindiniai pokyčiai, aktualūs kaupiantiems pensijai antroje pakopoje, įsigalios nuo šių metų liepos 1 dienos. Be šių naujovių antradienį Seimo patvirtintame atnaujintame Pensijų kaupimo įstatyme apibrėžti ir kiti aktualūs sprendimai dėl pensijų išmokų mokėjimo ir administravimo, tad, pritarus šalies prezidentui, visi jie turėtų tapti baigiamuoju 2019 metų pensijų sistemos reformos akordu.

Trys pensijai kaupiančiųjų amžiaus grupės: ką reikia žinoti apie finansų rinkų svyravimus?

Pastaruoju metu dėl finansų rinkų svyravimo gyventojams kylant klausimų, kaip išsaugoti sukaupto pensijų turto vertę, investicijų valdytojai primena ir šiuo laikotarpiu tebegaliojančius kertinius principus – kaupti pensijai svarbu savo amžiui tinkamame pensijų fonde, taip pat, esant galimybėms, reiktų tęsti periodines įmokas. Be to, reikia atminti, kad nuo to, į kokį kaupiančiųjų amžių yra orientuotas pensijų fondas, priklauso ir jo investavimo strategija – kaupimo laikotarpis, rizikingumas bei uždirbama grąža.

„INVL Baltic Real Estate“ akcininkai pritarė sprendimui išmokėti 20,4 mln. eurų dividendų

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ išmokės 20,4 mln. eurų dividendų. Šis sprendimas priimtas šiandien vykusio bendrovės akcininkų susirinkimo metu. Taip pat nuspręsta padidinti bendrovės maksimalų įsiskolinimo lygį iki 80 proc. nekilnojamojo turto vertės lygio ir pakeisti depozitoriumo paslaugų teikėją į Šiaulių banką, tokiu būdu sumažinant paslaugų mokesčius.

„INVL Technology“ per 2019 m. uždirbtas pelnas siekė 0,9 mln. eurų

Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ nuosavas kapitalas 2019 m. pabaigoje buvo 29 mln. eurų arba 2,38 euro akcijai. Pastarasis rodiklis per metus padidėjo 3,3 proc. Bendrovės finansinio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pasiekė 25,9 mln. eurų ir per metus padidėjo 1,7 mln. eurų. Audituotas grynasis pelnas, įvertinus finansinio turto perkainojimą, per 2019 m. siekė 0,9 mln. eurų ir, lyginant su 2018 m., sumažėjo 77,9 proc.

Banguojant finansų rinkoms, matyti ir šviesioji „juodosios gulbės“ pusė

Šiemet į pasaulio finansų rinkas įsisukus „juodajai gulbei“, jos tapo panašios į audringai banguojančią jūrą. Vis tik šioje situacijoje yra ir šviesioji pusė – rinkų istorija rodo, kad ir po didžiausių kritimų būna pakilimai. Tad kaupiant pensijai, nepaisant tokio „bangavimo“, geriausia išlikti ramiems.

Penki patarimai nerimaujantiems dėl turto pensijų fonduose: svarbiausia nepasiduoti emocijoms

Šalies gyventojams nerimaujant dėl koronaviruso pandemijos sukeltų finansų rinkų svyravimų ir pensijų fonduose sukaupto turto vertės, juos valdančios bendrovės „INVL Asset Management“ specialistai pataria išlikti ramiems ir nedaryti skubotų sprendimų. Taupant pensijų fonduose ir siekiant geriausio rezultato, dabar, kaip ir kitais finansų rinkų periodais, svarbu pasitikėti investicijų valdymo profesionalais. Juoba, kad finansų rinkos su svyravimais susiduria nuolat.

„INVL Baltic Real Estate“ išmokės 20,4 mln. eurų dividendų

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“, neseniai už 33 mln. eurų pardavusi IBC verslo centrą, akcininkams planuoja išmokėti 20,4 mln. eurų dividendų. Siūlymą išmokėti 1,55 euro dividendus akcijai balandžio 9 dieną vyksiančiam akcininkų susirinkimui pateikė „INVL Baltic Real Estate“ valdanti bendrovė „INVL Asset Management“. Pagal 2020 m. kovo 17 dienos akcijos kainą dividendų pajamingumas sudaro 55 proc.

„INVL Baltic Real Estate“ pardavė IBC verslo centrą

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ už 33 mln. eurų pardavė Vilniuje esantį verslo centrą IBC, kurį įsigijo investicinio fondo „Lords LB Baltic Green Fund (V)“ valdomos įmonės. Iš sandorio gautos lėšos bus panaudotos išmokoms „INVL Baltic Real Estate“ akcininkams bei paskoloms mažinti. Sandoris užbaigtas kovo 6 dieną. Vertinama, kad jo įtaka „INVL Baltic Real Estate“ pelnui 2019 m. sieks 7,6 mln. eurų, o bendrovės grynųjų aktyvų vertei (GAV) vienai akcijai – 0,58 euro. 2019 m. rugsėjo pabaigoje „INVL Baltic Real Estate“ GAV akcijai buvo 2,72 euro.

Vos penktadalis įmonių skatinimo priemones renkasi pagal asmeninius darbuotojų poreikius

Tik kiek mažiau nei penktadalis šalies darbdavių, taikydami skatinimo priemones, pirmiausia atsižvelgia į darbuotojų poreikius. Kur kas dažniau – net du trečdaliai įmonių – motyvacinį paketą sudaro vertindamos abiejų pusių – ir verslo, ir darbuotojų reikmes. Dar beveik šeštadalis įmonių prioritetu renkantis darbuotojų skatinimo priemones įvardija verslo poreikius. Tai paaiškėjo šių metų pradžioje turto valdymo bendrovės „INVL Asset Management“ užsakymu „Spinter tyrimams“ apklausus motyvacines priemones taikančias įmones. Tokias priemones taiko 87 proc. šalies bendrovių.

„INVL Baltic Real Estate“ informuoja, kad baigė galioti ketinimų protokolas dėl galimo IBC verslo centro pardavimo

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ 2019 m. gruodžio 19 d. paskelbė apie vykstančias derybas su uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtu investiciniu fondu „Lords LB Baltic Green Fund (V)“, valdomu UAB „Lords LB Asset Management“, dėl „INVL Baltic Real Estate“ priklausančio verslo centro IBC, esančio A. Juozapavičiaus ir Šeimyniškių gatvėse Vilniuje, galimo pardavimo.

Dažni neišspręsti porų ginčai dėl pinigų kelia grėsmę ir jų ateičiai – ekspertai pataria, ko imtis

Dėl pinigų Lietuvoje ginčijasi daugiau kaip pusė porų. Nors didžioji dalis (86 proc.) gyvenimo partnerį turinčių šalies gyventojų teigia, kad tokius konfliktus siekia spręsti ieškodami abiem pusėms priimtino sprendimo, visgi gana didelė dalis gyventojų pripažįsta, kad renkasi ir nekonstruktyvius sprendimo būdus, kai vienas iš partnerių priima sprendimą nepaisydamas kito nuomonės (16 proc.) arba klausimas paliekamas neišspręstas (11 proc.). 7 proc. susiginčiję dėl pinigų prašo kitų šeimos narių ar draugų patarimo. Specialisto pagalbos kreipiasi vos 1 proc.

„INVL Technology“ telkia programavimo paslaugų bendroves

Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė „INVL Technology“ sutelkė įmonių grupės „Novian“ programavimo paslaugas teikiančias įmones. Pabaigus vidinį sandorį, „Algoritmų sistemos“ iš BAIP įsigijo verslo analitikos ir procesų automatizavimo sprendimų bendrovę „Acena“.

Gyventojai neįvertina ilgalaikio infliacijos poveikio turimiems pinigams

Kaip rodo skaičiavimai, per pastaruosius 20 metų euro perkamoji galia Lietuvoje dėl infliacijos poveikio sumažėjo 38 procentais. Vis tik šalies gyventojai deramai neįvertina ilgalaikio infliacijos poveikio ir neskuba įdarbinti savo pinigų. Net 53 proc. respondentų juos laiko einamojoje sąskaitoje, daugiau nei trečdalis – saugo patys, rodo praėjusių metų pabaigoje „Spinter tyrimų“ atliktas tyrimas, kurį inicijavo „INVL Asset Management“.

Keblumai rengiantis metiniam pokalbiui – kaip juos įveikti?

Metiniuose pokalbiuose dalyvaujantiems šalies gyventojams šie susitikimai sukelia ir keblumų. Tai rodo praėjusių metų pabaigoje atliktas tyrimas. Tuo tarpu specialistai atkreipia dėmesį, kad efektyviau išspręsti nepatogius šio pokalbio klausimus leistų išankstinis pasirengimas. Be to, per metinius pokalbius su darbdaviu būtų galima tartis dėl darbo sąlygų ne tik ateinantiems metams, bet ir pasirūpinti tokia ilgalaike finansine ateitimi kaip darbdavio įmokos pensijai kaupti.

Tyrimas rodo: gyvename vidutiniškai, bet planuoti neketiname ir 2020 metais

Nors statistika rodo, kad pastaraisiais metais šalyje didėjo tiek dirbančiųjų skaičius, tiek vidutinis atlyginimas, gerai arba puikiai savo finansinę padėtį metų pabaigoje vertino vos ketvirtadalis žmonių. Beveik tiek pat ją laikė prasta arba labai bloga, o kiek daugiau nei pusė apklaustųjų – tik vidutiniška. Panašios proporcijos išliko ir įvardijant lūkesčius 2020 metams.

INVL įspėja dėl melagingų pasiūlymų investuoti į kriptovaliutas ar auksą

Turto valdymo bendrovė „INVL Asset Management“ įspėja pastaruoju metu sulaukianti pranešimų, kad jos atstovais prisistatę asmenys skambina ir siūlo šalies gyventojams investuoti į kriptovaliutas ar fizinį auksą. Bendrovė pabrėžia, kad tokių investavimo paslaugų ir su jomis susijusių pasiūlymų nei ji, nei kitos „Invaldos INVL“ grupės bendrovės neteikia ir kviečia gyventojus ypač dėmesingai vertinti jiems telefonu teikiamus investicinius pasiūlymus.