Naujienos

Neaudituota „Invaldos INVL“ grupės 2018 metų 6 mėnesių tarpinė informacija

AB „Invalda INVL“ bendrovės ir konsoliduotas 2018 metų 6 mėnesių grynasis pelnas siekia 14 tūkst. eurų, 2017 metų 6 mėn. pabaigoje bendrovės ir konsoliduotas grynasis pelnas siekė 7,74 mln. eurų. Bendrovės ir konsoliduotas 2018 metų 6 mėnesių nuosavas kapitalas sudarė 65,45 mln. eurų, tuo pačiu laikotarpiu 2017 metais – 60,39 mln. eurų.

„Invaldos INVL“ dukterinė bendrovė „INVL Asset Management“ įsteigė „INVL Special Opportunities Fund“

„Invaldos INVL“dukterinė bendrovė „INVL Asset Management“įsteigė naują informuotiesiems investuotojams skirtą rizikos kapitalo subfondą „INVL Special Opportunities Fund“, kuris netiesiogiai investuos į didžiausio Moldovos banko „Moldova-Agroindbank“ (MAIB) akcijas. Subfondas veiklą pradėjo šių metų liepos 24 dieną, Lietuvos bankui patvirtinus jo steigimo dokumentus.

„Invaldai INVL“ priklausanti „INVL Asset Management“ įsteigė „INVL Baltic Sea Growth Fund“

„Invaldos INVL“ dukterinė bendrovė „INVL Asset Management“ įsteigė naują profesionaliems investuotojams skirtą uždaro tipo investicinį fondą „INVL Baltic Sea Growth Fund“ - į Baltijos jūros regiono verslus investuosiantį fondą, sieksiantį pritraukti iki 200 mln. eurų investicijų. Fondas veiklą pradėjo šių metų birželio 26 dieną, Lietuvos bankui suteikus leidimą platinti fondo vienetus.

Pasirašytas išankstinis susitarimas dėl „Moldova-Agroindbank“ akcijų įsigijimo

Birželio 22 dieną tarptautinis konsorciumas, kurį sudaro Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB), viena pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ bei Ukrainos privataus kapitalo valdytojas „Horizon Capital“, pasirašė išankstinį susitarimą su Moldovos Valstybės turto agentūra dėl konsorciumo dalyvavimo didžiausio Moldovos banko „Moldova-Agroindbank“ (MAIB) 41,09 proc. akcijų paketo įsigijimo aukcione.

2018 m. birželio 22 d. bus sustabdyta prekyba „Invalda INVL“ akcijomis

Atsižvelgiant į prekybos metu galinčią pasirodyti informaciją apie planuojamą „Moldova-Agroindbank“ akcijų įsigijimo sandorį bei siekiant apsaugoti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ (toliau gali būti vadinama Bendrove) akcininkų interesus, Bendrovė Nasdaq Vilnius pateikė prašymą nuo birželio 22 d. (imtinai) sustabdyti prekybą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijomis Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos Papildomame prekybos sąraše iki esminio įvykio paskelbimo.

Konsorciumas, kuriame dalyvauja „Invalda INVL“, gavo leidimą investuoti į „Moldova-Agroindbank“

Viena pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ informuoja, kad birželio 20 dieną Moldovos centrinis bankas tarptautiniam konsorciumui, kurį be „Invaldos INVL“ taip pat sudaro Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) bei Ukrainos privataus kapitalo valdytojas „Horizon Capital“, suteikė leidimą įsigyti 41,09 proc. didžiausio Moldovos banko „Moldova-Agroindbank“ akcijų paketą.

Neaudituota „Invaldos INVL“ grupės 2018 m. 3 mėnesių informacija

AB „Invalda INVL“ bendrovės ir konsoliduotas 2018 metų 3 mėnesių grynasis pelnas siekia 809 tūkst. eurų, 2017 metų 3 mėn. pabaigoje bendrovės ir konsoliduotas grynasis pelnas siekė 2,31 mln. eurų. Bendrovės ir konsoliduotas 2018 metų 3 mėnesių nuosavas kapitalas sudarė 66,09 mln. eurų, tuo pačiu laikotarpiu 2017 metais – 54,99 mln. eurų.

AB „Invalda INVL“ akcijų suteikiamų balsų skaičius

Atsiskaičius už savas akcijas, įsigytas per AB „Invalda INVL“ savų akcijų įsigijimą nuo 2018 m. gegužės 7 d. iki gegužės 21 d., bendrovė už 18.779,88 eurų (be tarpininkavimo mokesčių) įsigijo 3.396 vnt. savų akcijų, kas sudaro 0,03 proc. jos įstatinio kapitalo. Už akciją mokėta po 5,53 euro.

AB „Invalda INVL“ įsigis 0,03 proc. savo akcijų

Pasibaigus savų akcijų supirkimui, AB „Invalda INVL“ įsigis 0,03 proc. savo akcijų, už kurias bus sumokėta 18.779,88 eurų (be tarpininkavimo mokesčių). Akcijų supirkimui, per kurį galėjo būti maksimaliai supirkta 200.000 vnt. akcijų, pasiūlyta 3.396 vnt.