Naujienos

Audituoti AB „Invalda INVL“ grupės 2020 m. rezultatai

Pranešimas apie esminį įvykį:
Vienos pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ nuosavas kapitalas 2020 m. pabaigoje buvo 83,2 mln. eurų arba 7,11 euro akcijai ir, lyginant su 2019 m. pabaiga, padidėjo beveik 6 proc (įvertinus ir išmokėtus 9,3 mln. dividendus akcininkams). Per praėjusius metus „Invaldos INVL“ uždirbtas grynasis pelnas siekė 5,3 mln. eurų. 

Šaukiamas eilinis visuotinis AB „Invalda INVL“ akcininkų susirinkimas

Visuotinis akcininkų susirinkimas:
Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2021 m. balandžio 30 d. 9:00 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14, šaukiamas akcinės bendrovės „Invalda INVL“ (įmonės kodas 121304349, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14) (toliau gali būti vadinama Bendrove) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:30 val.