Naujienos

Neaudituota „Invaldos INVL“ grupės 2019 metų 9 mėnesių informacija

Pranešimas apie esminį įvykį
2019 metų 9 mėnesių AB „Invalda INVL“ įmonių grupės neaudituoti rezultatai: AB „Invalda INVL“ grupės konsoliduotas pelnas siekia 13,65 mln. eurų, 2018 metų 9 mėn. pabaigoje konsoliduotas pelnas siekė 0,29 mln. eurų. Konsoliduotas nuosavas kapitalas 2019 metų 9 mėnesio pabaigoje sudarė 79,67 mln. eurų, 2018 m. 9 mėn. pabaigoje – 65,41mln. eurų. Pačios AB „Invalda INVL“ 2019 metų 9 mėnesių pelnas sudaro 13,63 mln. eurų, tuo pačiu laikotarpiu 2018 m. bendrovės pelnas sudarė 0,29 mln. eurų. Nuosavas kapitalas 2019 metų 9 mėn. pabaigoje sudarė 79,42 mln. eurų, 2018 metų 9 mėn. pabaigoje – 65,41 mln. eurų.

„Invaldos INVL“ dukterinė bendrovė „INVL Asset Management“ pertvarko valdomų investicinių fondų portfelį

Kita informacija
Viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių Lietuvoje „INVL Asset Management“ pertvarko valdomų investicinių fondų portfelį. Šių metų lapkričio pirmoje pusėje bendrovės sprendimu uždarytas „INVL absoliučios grąžos subfondas“. Taip pat prie „INVL Baltijos fondo“ bus prijungtas „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas“. Jungimui šių metų lapkričio 18 dieną pritarė Lietuvos bankas, jį planuojama baigti ateinančių metų sausio 15 dieną.

Po antrojo platinimo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ dydis pasiekė 142 mln. eurų

Kita informacija:
Didžiausias privataus kapitalo investicinis fondas Baltijos šalyse „INVL Baltic Sea Growth Fund“ sėkmingai baigė tarpinį antrąjį platinimo etapą, po kurio fondo dydis pasiekė 141,861 mln. eurų. Pirmąjį platinimo etapą, per kurį buvo pritraukta 106 mln. eurų, fondas pabaigė šių metų vasarį. „INVL Baltic Sea Growth Fund“ valdo viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių Lietuvoje „INVL Asset Management“.

Nutrauktas sandoris tarp „INVL Baltic Sea Growth Fund“ ir „Grigeo“

Kita informacija
Privataus kapitalo investicinis fondas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ informuoja, kad pasikeitus vienos didžiausių popieriaus ir medienos pramonės įmonių grupių Baltijos šalyse AB „Grigeo“ įmonių grupės investavimo strategijai, 2019 m. rugsėjo 30 d. AB „Grigeo“ iniciatyva nutrauktas sandoris su „INVL Baltic Sea Growth Fund“ dukterine bendrove UAB „BSGF Salvus“ dėl investicijų į AB „Grigeo“ valdomą kartono ir pakuotės verslą.

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

Visuotinis akcininkų susirinkimas
Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. spalio 14d. 9 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14, šaukiamas akcinės bendrovės „Invalda INVL“ (įmonės kodas 121304349, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14) (toliau gali būti vadinama bendrove) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. 

AB „Invalda INVL“ 2019 m. 6 mėn. tarpinė informacija

Pusmečio informacija
AB „Invalda INVL“ nuosavas kapitalas 2019 metų pirmojo pusmečio pabaigoje buvo 73 mln. eurų arba 6,28 euro akcijai (atitinkamai 11,4 proc. ir 10,8 proc. didesnis nei šių metų pradžioje). Per šių metų pirmąjį pusmetį „Invaldos INVL“ uždirbtas pelnas buvo 7,2 mln. eurų. Per atitinkamą 2018 metų laikotarpį šis rodiklis siekė 124 tūkst. eurų. Grupės įmonių valdomas klientų turtas šių metų viduryje buvo 925,5 mln. eurų ir, lyginant su 2019 metų pradžia, padidėjo 37 proc.

„INVL Baltic Sea Growth Fund“ įsigijo kontrolinį „Montuotojo“ akcijų paketą

Kita informacija:
Didžiausias Baltijos šalyse privataus kapitalo investicijų fondas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ užbaigė metalo apdirbimo ir pramoninės statybos bendrovės „Montuotojas“ įsigijimo sandorį. „INVL Baltic Sea Growth Fund“ per bendroves „BSGF Fortis“ ir „Montuja“ už neskelbiamą sumą iš viso įsigijo 86 proc. „Montuotojo“ akcijų.

Informacija apie AB „Invalda INVL“ išleistų akcijų suteikiamus balsus nuo 2019 m. birželio 12 d.

Bendras balsavimo teisių skaičius ir kapitalas
Atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. birželio 12 d. AB „Invalda INVL“ atsiskaitė už savas akcijas, įsigytas per savų akcijų įsigijimą nuo 2019 m. gegužės 28 d. iki birželio 10 d., kuomet bendrovė už 14,5 tūkst. eurų (be tarpininkavimo mokesčių) įsigijo 2.552 vnt. savų akcijų, kas sudaro 0,02 proc. jos įstatinio kapitalo, nuo šios dienos pasikeitė balsų skaičius, skaičiuojant AB „Invalda INVL“ visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą.

AB „Invalda INVL“ įsigis 0,02 proc. savo akcijų

Nuosavų akcijų įsigijimas ar netekimas
Pasibaigus savų akcijų supirkimui, AB „Invalda INVL“ įsigis 0,02 proc. savo akcijų, už kurias bus sumokėta 14,5 tūkst. eurų (be tarpininkavimo mokesčių). Akcijų supirkimui, per kurį galėjo būti maksimaliai supirkta 200.000 vnt. akcijų, pasiūlyta 2.552 vnt.