Naujienos

„INVL Baltic Sea Growth Fund“ įsigijo kontrolinį „Montuotojo“ akcijų paketą

Kita informacija:
Didžiausias Baltijos šalyse privataus kapitalo investicijų fondas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ užbaigė metalo apdirbimo ir pramoninės statybos bendrovės „Montuotojas“ įsigijimo sandorį. „INVL Baltic Sea Growth Fund“ per bendroves „BSGF Fortis“ ir „Montuja“ už neskelbiamą sumą iš viso įsigijo 86 proc. „Montuotojo“ akcijų.

Informacija apie AB „Invalda INVL“ išleistų akcijų suteikiamus balsus nuo 2019 m. birželio 12 d.

Bendras balsavimo teisių skaičius ir kapitalas
Atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. birželio 12 d. AB „Invalda INVL“ atsiskaitė už savas akcijas, įsigytas per savų akcijų įsigijimą nuo 2019 m. gegužės 28 d. iki birželio 10 d., kuomet bendrovė už 14,5 tūkst. eurų (be tarpininkavimo mokesčių) įsigijo 2.552 vnt. savų akcijų, kas sudaro 0,02 proc. jos įstatinio kapitalo, nuo šios dienos pasikeitė balsų skaičius, skaičiuojant AB „Invalda INVL“ visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą.

AB „Invalda INVL“ įsigis 0,02 proc. savo akcijų

Nuosavų akcijų įsigijimas ar netekimas
Pasibaigus savų akcijų supirkimui, AB „Invalda INVL“ įsigis 0,02 proc. savo akcijų, už kurias bus sumokėta 14,5 tūkst. eurų (be tarpininkavimo mokesčių). Akcijų supirkimui, per kurį galėjo būti maksimaliai supirkta 200.000 vnt. akcijų, pasiūlyta 2.552 vnt.

„INVL Baltic Sea Growth Fund“ į AB „Grigeo“ valdomą kartono verslą investuoja iki 30 mln. eurų

Kita informacija
Didžiausias privataus kapitalo investicijų fondas Baltijos šalyse „INVL Baltic Sea Growth Fund“ keliais etapais investuoja iki 30 mln. eurų į vienos didžiausių popieriaus ir medienos pramonės įmonių grupių Baltijos šalyse „Grigeo“ kartono verslą. Pasirašytoje sutartyje numatyta, kad fondo dukterinė bendrovė „BSGF Salvus“ dviem etapais įsigis iki 49,99 proc. „Grigeo“ valdomos bendrovės „Grigeo investicijų valdymas“ akcijų. Sandorį ketinama užbaigti įvykdžius sutartyje numatytas sąlygas ir gavus Konkurencijos tarybos leidimą.

Neaudituota „Invaldos INVL“ grupės 2019 m. 3 mėn. informacija

Pranešimas apie esminį įvykį
„Invaldos INVL“ nuosavas kapitalas 2019 metų pirmojo ketvirčio pabaigoje siekė 69,2 mln. eurų arba 5,98 euro akcijai (atitinkamai buvo 5,6 proc. ir 5,5 proc. didesnis nei 2019 metų pradžioje). Per šių metų pirmąjį ketvirtį „Invalda INVL“ uždirbo 3,7 mln. eurų pelno, - šis rodiklis buvo 4,5 karto didesnis nei per atitinkamą 2018 metų laikotarpį.

Informacija apie AB „Invalda INVL“ išleistas akcijas ir suteikiamus balsus

Bendras balsavimo teisių skaičius ir kapitalas
Atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. gegužės 23 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruotas padidintas AB „Invalda INVL“ (toliau – Bendrovė) įstatinis kapitalas, nuo šios datos pasikeitė Bendrovės bendras balsavimo teisių skaičius ir įstatinis kapitalas.

Įregistruota nauja „Invaldos INVL“ įstatų redakcija

Pranešimas apie esminį įvykį
2019 m. gegužės 23 d. Juridinių asmenų registre įregistruota nauja akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatų redakcija. Šis bendrovės įstatų projektas akcininkų buvo patvirtintas 2019 m. balandžio 30 d. vykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įstatai buvo keičiami didinant įstatinį kapitalą, siekiant „Invaldos INVL“ grupės darbuotojams realizuoti 2016 m. suteiktus opcionus.
 

AB „Invalda INVL“ valdybos sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo

Pranešimas apie esminį įvykį
Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdyba (įmonės kodas 121304349, adresas Gynėjų g. 14, Vilniaus m. sav., Vilniaus m.) atsižvelgiant į tai, kad akcinėje bendrovėje „Invalda INVL“ yra sudarytas ir nepanaudotas 9888 tūkst. eurų tūkst. eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti ir vadovaujantis 2019 m. balandžio 30 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, nusprendė supirkti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastąsias vardines 0,29 (dvidešimt devyni euro centai) euro nominalios vertės akcijas per AB „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką.

Dėl iš „INVL Asset Management“ gautos informacijos

Kita informacija
AB „Invalda INVL“ (toliau gali būti vadinama Bendrove) praneša, kad Bendrovės 100 proc. kontroliuojama turto valdymo bendrovė UAB „INVL Asset Management“ gavo įspėjimą iš Lietuvos banko dėl procesų trūkumų teikiant investicines bei investicinių fondų valdymo paslaugas ir 140 tūkst. eurų baudą už pažeidimus, susijusius su investicinių fondų platinimu. Pažymėtina, kad šis sprendimas nėra susijęs su „INVL Asset Management“ pensijų fondų bei alternatyvių investicijų veiklos sritimis.