Naujienos

Informacija apie AB „Invalda INVL“ išleistas akcijas ir suteikiamus balsus

Bendras balsavimo teisių skaičius ir kapitalas
Atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. gegužės 23 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruotas padidintas AB „Invalda INVL“ (toliau – Bendrovė) įstatinis kapitalas, nuo šios datos pasikeitė Bendrovės bendras balsavimo teisių skaičius ir įstatinis kapitalas.

Įregistruota nauja „Invaldos INVL“ įstatų redakcija

Pranešimas apie esminį įvykį
2019 m. gegužės 23 d. Juridinių asmenų registre įregistruota nauja akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatų redakcija. Šis bendrovės įstatų projektas akcininkų buvo patvirtintas 2019 m. balandžio 30 d. vykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įstatai buvo keičiami didinant įstatinį kapitalą, siekiant „Invaldos INVL“ grupės darbuotojams realizuoti 2016 m. suteiktus opcionus.
 

AB „Invalda INVL“ valdybos sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo

Pranešimas apie esminį įvykį
Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdyba (įmonės kodas 121304349, adresas Gynėjų g. 14, Vilniaus m. sav., Vilniaus m.) atsižvelgiant į tai, kad akcinėje bendrovėje „Invalda INVL“ yra sudarytas ir nepanaudotas 9888 tūkst. eurų tūkst. eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti ir vadovaujantis 2019 m. balandžio 30 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, nusprendė supirkti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastąsias vardines 0,29 (dvidešimt devyni euro centai) euro nominalios vertės akcijas per AB „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką.

Dėl iš „INVL Asset Management“ gautos informacijos

Kita informacija
AB „Invalda INVL“ (toliau gali būti vadinama Bendrove) praneša, kad Bendrovės 100 proc. kontroliuojama turto valdymo bendrovė UAB „INVL Asset Management“ gavo įspėjimą iš Lietuvos banko dėl procesų trūkumų teikiant investicines bei investicinių fondų valdymo paslaugas ir 140 tūkst. eurų baudą už pažeidimus, susijusius su investicinių fondų platinimu. Pažymėtina, kad šis sprendimas nėra susijęs su „INVL Asset Management“ pensijų fondų bei alternatyvių investicijų veiklos sritimis.

AB „Invalda INVL“ pristatymo skaidrės

Kita informacija
Pateikiame pristatymo skaidres, kurias AB „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis pristatys 2019 m. gegužės 15 d. vykstančiame Investuotojų asociacijos renginyje.

„Invalda INVL“ pasirašė darbuotojų akcijų opcionų sutartis

Pranešimas apie esminį įvykį
Akcinė bendrovė „Invalda INVL“, vykdydama 2018 m. balandžio 30 d. patvirtintų Akcijų suteikimo taisyklių nuostatas bei vadovaudamasi 2019 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“ darbuotojais sudarė opcionų sutartis dėl 70.397 paprastųjų vardinių akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų. 

Audituoti „Invalda INVL“ 2018 m. grupės rezultatai

Pranešimas apie esminį įvykį
Vienos pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ nuosavas kapitalas 2018 metų pabaigoje sudarė 65,5 mln. eurų arba 5,67 euro akcijai (atitinkamai buvo 2,36 proc. ir 2,5 proc. didesnis nei 2017 metų pabaigoje). Remiantis bendrovės paskelbtais audituotais rezultatais, 2018 metais „Invaldos INVL“ uždirbtas pelnas siekė 0,34 mln. eurų arba 97 proc. mažiau nei 2017 metais.

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

Visuotinis akcininkų susirinkimas
Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. balandžio 30 d. 9 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14, šaukiamas akcinės bendrovės „Invalda INVL“ (įmonės kodas 121304349, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14) (toliau gali būti vadinama bendrove) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.