Naujienos

AB „Invalda INVL“ įsigis 0,03 proc. savo akcijų

Pasibaigus savų akcijų supirkimui, AB „Invalda INVL“ įsigis 0,03 proc. savo akcijų, už kurias bus sumokėta 18.779,88 eurų (be tarpininkavimo mokesčių). Akcijų supirkimui, per kurį galėjo būti maksimaliai supirkta 200.000 vnt. akcijų, pasiūlyta 3.396 vnt.

Dėl AB „Invalda INVL“ savų akcijų įsigijimo

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdyba (įmonės kodas 121304349, adresas Gynėjų g. 14, Vilniaus m. sav., Vilniaus m.) atsižvelgiant į tai, kad akcinėje bendrovėje „Invalda INVL“ yra sudarytas ir nepanaudotas 9907 tūkst. eurų tūkst. eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti ir vadovaujantis 2018 m. balandžio 30 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, nusprendė supirkti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastąsias vardines 0,29 (dvidešimt devyni euro centai) euro nominalios vertės akcijas per AB „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką.

„Invalda INVL“ pasirašė darbuotojų akcijų opcionų sutartis

Akcinė bendrovė „Invalda INVL“, vykdydama 2018 m. balandžio 30 d. patvirtintų Akcijų suteikimo taisyklių nuostatas bei vadovaudamasi 2018 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“ darbuotojais sudarė opcionų sutartis dėl 59.674 paprastųjų vardinių akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų. 

Audituoti AB „Invalda INVL“ 2017 m. grupės rezultatai

AB „Invalda INVL“ nuosavas kapitalas 2017 metų pabaigoje sudarė 63,996 mln. eurų arba 21,5 proc. daugiau nei 2016 metų pabaigoje (52,681 mln. eurų). Nuosavas kapitalas akcijai per metus padidėjo 21,6 proc. iki 5,53 euro. 2017 metais „Invaldos INVL“ grupė uždirbo 11,307 mln. eurų audituoto grynojo pelno arba 2,4 karto daugiau nei 2016-aisiais (4,770 mln. eurų).

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. balandžio 30 d. 9 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14, šaukiamas akcinės bendrovės „Invalda INVL“ (įmonės kodas 121304349, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14) (toliau gali būti vadinama bendrove) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

„Invaldai INVL“ priklausanti „INVL Asset Management“ įgijo kontrolinį turto valdymo bendrovės „Mundus“ akcijų paketą

„Invaldai INVL“ priklausanti  „INVL Asset Management“ 2018 m. vasario 2 d. įgijo kontrolinį turto valdymo bendrovės „Mundus“ (kodas 303305451) akcijų paketą ir valdo 51 proc. šios bendrovės akcijų. Likę 49 proc. akcijų lygiomis dalimis priklauso bendrovės steigėjams Martynui Grikiniui ir Audriui Mozūrui. Lietuvos bankas leidimą šiam sandoriui suteikė sausio 22 dieną. Sandorio suma – neskelbiama.

„Invaldai INVL“ priklausanti „INVL Asset Management“ įgis kontrolinį turto valdymo bendrovės „Mundus“ akcijų paketą

Viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių Lietuvoje „INVL Asset Management“ įgis kontrolinį turto valdymo bendrovės „Mundus“ akcijų paketą ir po šio sandorio valdys 51 proc. šios bendrovės akcijų. Likusius 49 proc. akcijų lygiomis dalimis valdys bendrovės steigėjai Martynas Grikinis ir Audrius Mozūras. Lietuvos bankas leidimą šiam sandoriui suteikė sausio 22 dieną, jį planuojama baigti artimiausiu metu. Sandorio suma – neskelbiama. 

„Invaldai INVL“ priklausanti „INVL Asset Management“ įsteigė „INVL absoliučios grąžos subfondą“

Viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių Lietuvoje „INVL Asset Management“ įsteigė naują investicinį fondą – „INVL absoliučios grąžos subfondą“, kuris galės investuoti į įvairias turto klases, neribojant tam skiriamos fondo valdomo turto dalies, tokiu būdu tam tikrais etapais pasiekiant ir 100 proc. akcijų arba obligacijų. Pagrindinis fondo principas pasirenkant investicijas bus ekspertinis vertinimas – regionai, valstybės, turto klasės ar konkrečios investicinės idėjos.