Naujienos

„Invaldos INVL“ dukterinė bendrovė „INVL Asset Management“ įsteigė gyvenimo ciklo pensijų fondus

„Invaldos INVL“ dukterinė bendrovė „INVL Asset Management“ įsteigė antros pakopos pensijų fondus, paremtus gyvenimo ciklo investavimo strategija. Kaupti šiuose fonduose bendrovė siūlys nuo 2019 metų sausio 2 dienos. Šiuo metu jau kaupiančius antroje pakopoje klientus, atsižvelgdama į jų gimimo datą, į naujuosius fondus bendrovė planuoja perkelti 2019 metų vasario 1 dieną.

Dėl „INVL Baltic Real Estate“ viešo akcijų siūlymo rezultatų

AB „Invalda INVL” praneša, kad 2018 m. gruodžio 13 d. baigėsi SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate” (toliau gali būti vadinama Bendrove) viešo akcijų siūlymo paskutinis laikotarpis pagal Bendrovės akcijų viešo siūlymo prospektą, Lietuvos banko patvirtintą ir Bendrovės paskelbtą 2018 m. balandžio 23 d. (Lietuvos banko sprendimas Nr. 241-70; kaip vėliau pakeistas I ir II priedais, toliau kartu – Prospektas).

Neaudituota „Invaldos INVL“ grupės 2018 metų 9 mėnesių informacija

AB „Invalda INVL“ bendrovės ir konsoliduotas 2018 metų 9 mėnesių grynasis pelnas siekia 110 tūkst. eurų, 2017 metų 9 mėn. pabaigoje bendrovės ir konsoliduotas grynasis pelnas siekė 8,27 mln. eurų. Bendrovės ir konsoliduotas 2018 metų 9 mėnesių nuosavas kapitalas sudarė 65,16 mln. eurų, tuo pačiu laikotarpiu 2018 metais – 60,93 mln. eurų.

ERPB, „Invaldos INVL“ ir „Horizon Capital“ konsorciumas laimėjo „Moldova-Agroindbank“ akcijų pardavimo aukcioną

Tarptautinis konsorciumas, kurį sudaro Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB), „Invalda INVL“ ir „Horizon Capital“ ir kuris veikia per Didžiosios Britanijos bendrovę „HEIM Partners“, 2018 metų spalio 2 d. vykusio aukciono metu, laimėjo didžiausio Moldovos komercinio banko „Moldova-Agroindbank“ (MAIB) akcijų pardavimo aukcioną.

2018 m. spalio 2 d. bus sustabdyta prekyba „Invalda INVL“ akcijomis

Atsižvelgiant į prekybos metu galinčią pasirodyti informaciją apie planuojamą „Moldova-Agroindbank“ akcijų įsigijimo sandorį bei siekiant apsaugoti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ (toliau gali būti vadinama Bendrove) akcininkų interesus, Bendrovė Nasdaq Vilnius pateikė prašymą nuo spalio 2 d. (imtinai) sustabdyti prekybą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijomis Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos Papildomame prekybos sąraše iki esminio įvykio paskelbimo.

Neaudituota „Invaldos INVL“ grupės 2018 metų 6 mėnesių tarpinė informacija

AB „Invalda INVL“ bendrovės ir konsoliduotas 2018 metų 6 mėnesių grynasis pelnas siekia 14 tūkst. eurų, 2017 metų 6 mėn. pabaigoje bendrovės ir konsoliduotas grynasis pelnas siekė 7,74 mln. eurų. Bendrovės ir konsoliduotas 2018 metų 6 mėnesių nuosavas kapitalas sudarė 65,45 mln. eurų, tuo pačiu laikotarpiu 2017 metais – 60,39 mln. eurų.

„Invaldos INVL“ dukterinė bendrovė „INVL Asset Management“ įsteigė „INVL Special Opportunities Fund“

„Invaldos INVL“dukterinė bendrovė „INVL Asset Management“įsteigė naują informuotiesiems investuotojams skirtą rizikos kapitalo subfondą „INVL Special Opportunities Fund“, kuris netiesiogiai investuos į didžiausio Moldovos banko „Moldova-Agroindbank“ (MAIB) akcijas. Subfondas veiklą pradėjo šių metų liepos 24 dieną, Lietuvos bankui patvirtinus jo steigimo dokumentus.

„Invaldai INVL“ priklausanti „INVL Asset Management“ įsteigė „INVL Baltic Sea Growth Fund“

„Invaldos INVL“ dukterinė bendrovė „INVL Asset Management“ įsteigė naują profesionaliems investuotojams skirtą uždaro tipo investicinį fondą „INVL Baltic Sea Growth Fund“ - į Baltijos jūros regiono verslus investuosiantį fondą, sieksiantį pritraukti iki 200 mln. eurų investicijų. Fondas veiklą pradėjo šių metų birželio 26 dieną, Lietuvos bankui suteikus leidimą platinti fondo vienetus.

Pasirašytas išankstinis susitarimas dėl „Moldova-Agroindbank“ akcijų įsigijimo

Birželio 22 dieną tarptautinis konsorciumas, kurį sudaro Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB), viena pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ bei Ukrainos privataus kapitalo valdytojas „Horizon Capital“, pasirašė išankstinį susitarimą su Moldovos Valstybės turto agentūra dėl konsorciumo dalyvavimo didžiausio Moldovos banko „Moldova-Agroindbank“ (MAIB) 41,09 proc. akcijų paketo įsigijimo aukcione.

2018 m. birželio 22 d. bus sustabdyta prekyba „Invalda INVL“ akcijomis

Atsižvelgiant į prekybos metu galinčią pasirodyti informaciją apie planuojamą „Moldova-Agroindbank“ akcijų įsigijimo sandorį bei siekiant apsaugoti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ (toliau gali būti vadinama Bendrove) akcininkų interesus, Bendrovė Nasdaq Vilnius pateikė prašymą nuo birželio 22 d. (imtinai) sustabdyti prekybą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijomis Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos Papildomame prekybos sąraše iki esminio įvykio paskelbimo.

Konsorciumas, kuriame dalyvauja „Invalda INVL“, gavo leidimą investuoti į „Moldova-Agroindbank“

Viena pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ informuoja, kad birželio 20 dieną Moldovos centrinis bankas tarptautiniam konsorciumui, kurį be „Invaldos INVL“ taip pat sudaro Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) bei Ukrainos privataus kapitalo valdytojas „Horizon Capital“, suteikė leidimą įsigyti 41,09 proc. didžiausio Moldovos banko „Moldova-Agroindbank“ akcijų paketą.

Neaudituota „Invaldos INVL“ grupės 2018 m. 3 mėnesių informacija

AB „Invalda INVL“ bendrovės ir konsoliduotas 2018 metų 3 mėnesių grynasis pelnas siekia 809 tūkst. eurų, 2017 metų 3 mėn. pabaigoje bendrovės ir konsoliduotas grynasis pelnas siekė 2,31 mln. eurų. Bendrovės ir konsoliduotas 2018 metų 3 mėnesių nuosavas kapitalas sudarė 66,09 mln. eurų, tuo pačiu laikotarpiu 2017 metais – 54,99 mln. eurų.

AB „Invalda INVL“ akcijų suteikiamų balsų skaičius

Atsiskaičius už savas akcijas, įsigytas per AB „Invalda INVL“ savų akcijų įsigijimą nuo 2018 m. gegužės 7 d. iki gegužės 21 d., bendrovė už 18.779,88 eurų (be tarpininkavimo mokesčių) įsigijo 3.396 vnt. savų akcijų, kas sudaro 0,03 proc. jos įstatinio kapitalo. Už akciją mokėta po 5,53 euro.

AB „Invalda INVL“ įsigis 0,03 proc. savo akcijų

Pasibaigus savų akcijų supirkimui, AB „Invalda INVL“ įsigis 0,03 proc. savo akcijų, už kurias bus sumokėta 18.779,88 eurų (be tarpininkavimo mokesčių). Akcijų supirkimui, per kurį galėjo būti maksimaliai supirkta 200.000 vnt. akcijų, pasiūlyta 3.396 vnt.

Dėl AB „Invalda INVL“ savų akcijų įsigijimo

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdyba (įmonės kodas 121304349, adresas Gynėjų g. 14, Vilniaus m. sav., Vilniaus m.) atsižvelgiant į tai, kad akcinėje bendrovėje „Invalda INVL“ yra sudarytas ir nepanaudotas 9907 tūkst. eurų tūkst. eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti ir vadovaujantis 2018 m. balandžio 30 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, nusprendė supirkti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastąsias vardines 0,29 (dvidešimt devyni euro centai) euro nominalios vertės akcijas per AB „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką.

„Invalda INVL“ pasirašė darbuotojų akcijų opcionų sutartis

Akcinė bendrovė „Invalda INVL“, vykdydama 2018 m. balandžio 30 d. patvirtintų Akcijų suteikimo taisyklių nuostatas bei vadovaudamasi 2018 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“ darbuotojais sudarė opcionų sutartis dėl 59.674 paprastųjų vardinių akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų. 

Audituoti AB „Invalda INVL“ 2017 m. grupės rezultatai

AB „Invalda INVL“ nuosavas kapitalas 2017 metų pabaigoje sudarė 63,996 mln. eurų arba 21,5 proc. daugiau nei 2016 metų pabaigoje (52,681 mln. eurų). Nuosavas kapitalas akcijai per metus padidėjo 21,6 proc. iki 5,53 euro. 2017 metais „Invaldos INVL“ grupė uždirbo 11,307 mln. eurų audituoto grynojo pelno arba 2,4 karto daugiau nei 2016-aisiais (4,770 mln. eurų).

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. balandžio 30 d. 9 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14, šaukiamas akcinės bendrovės „Invalda INVL“ (įmonės kodas 121304349, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14) (toliau gali būti vadinama bendrove) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

„Invaldai INVL“ priklausanti „INVL Asset Management“ įgijo kontrolinį turto valdymo bendrovės „Mundus“ akcijų paketą

„Invaldai INVL“ priklausanti  „INVL Asset Management“ 2018 m. vasario 2 d. įgijo kontrolinį turto valdymo bendrovės „Mundus“ (kodas 303305451) akcijų paketą ir valdo 51 proc. šios bendrovės akcijų. Likę 49 proc. akcijų lygiomis dalimis priklauso bendrovės steigėjams Martynui Grikiniui ir Audriui Mozūrui. Lietuvos bankas leidimą šiam sandoriui suteikė sausio 22 dieną. Sandorio suma – neskelbiama.

„Invaldai INVL“ priklausanti „INVL Asset Management“ įgis kontrolinį turto valdymo bendrovės „Mundus“ akcijų paketą

Viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių Lietuvoje „INVL Asset Management“ įgis kontrolinį turto valdymo bendrovės „Mundus“ akcijų paketą ir po šio sandorio valdys 51 proc. šios bendrovės akcijų. Likusius 49 proc. akcijų lygiomis dalimis valdys bendrovės steigėjai Martynas Grikinis ir Audrius Mozūras. Lietuvos bankas leidimą šiam sandoriui suteikė sausio 22 dieną, jį planuojama baigti artimiausiu metu. Sandorio suma – neskelbiama. 

„Invaldai INVL“ priklausanti „INVL Asset Management“ įsteigė „INVL absoliučios grąžos subfondą“

Viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių Lietuvoje „INVL Asset Management“ įsteigė naują investicinį fondą – „INVL absoliučios grąžos subfondą“, kuris galės investuoti į įvairias turto klases, neribojant tam skiriamos fondo valdomo turto dalies, tokiu būdu tam tikrais etapais pasiekiant ir 100 proc. akcijų arba obligacijų. Pagrindinis fondo principas pasirenkant investicijas bus ekspertinis vertinimas – regionai, valstybės, turto klasės ar konkrečios investicinės idėjos.