INVL Logo

„INVALDA INVL“ INVESTICIJŲ VALDYMO IR GYVYBĖS DRAUDIMO VERSLAS

INVESTICIJŲ VALDYMO VERSLAS SKAIČIAIS

mln. Eur (jei nenurodyta kitaip) 2021-06-30 2022-06-30
Klientų skaičius, tūkst. 250,9 264,0
Klientams uždirbta suma (patirti nuostoliai) 124,48 (140,5)
Valdomas turtas 1 435,8 1 546,0
2 pakopos pensijų fondai 887,4 948,1
3 pakopos pensijų fondai 68,6 80,2
Investiciniai fondai 54,9 41,7
Klientų VP portfeliai 81,4 89,8
Alternatyvus turtas 343,5 386,2
Pajamos 7,12 6,80