INVL Logo

„INVALDA INVL“ INVESTICIJŲ VALDYMO IR GYVYBĖS DRAUDIMO VERSLAS

GRUPĖS KLIENTŲ SKAIČIUS, VALDOMAS TURTAS IR PAJAMOS

mln. Eur (jei nenurodyta kitaip) 2022-06-30 2023-06-30
Klientų skaičius, tūkst. 264,0 314,8
Klientams uždirbta suma (patirti nuostoliai) (140.5) 93,0
Valdomas turtas 1 546,0 2 173,2
Investicinis gyvybės draudimas 139,4
2 pakopos pensijų fondai 948,1 1 183,0
3 pakopos pensijų fondai 80,2 107,4
Investiciniai fondai 41,7 57,1
Klientų VP portfeliai 89,8 189,6
Alternatyvus turtas 386,2 496,7
Pajamos iš turto valdymo verslo 6,80 7,72