INVL Logo

„INVALDA INVL“ INVESTICIJŲ VALDYMO IR GYVYBĖS DRAUDIMO VERSLAS

INVESTICIJŲ VALDYMO VERSLO AUGIMAS

INVESTICIJŲ VALDYMO VERSLAS SKAIČIAIS

mln. Eur (jei nenurodyta kitaip) 2021-03-31 2022-03-31
Klientų skaičius, tūkst. 248,8 262,1
Klientams uždirbta suma (patirti nuostoliai) 62,9 (51,2)
Valdomas turtas 1 326,9 1 591,2
2 pakopos pensijų fondai 823,6 989,2
3 pakopos pensijų fondai 61,4 82,5
Investiciniai fondai 53,7 44,6
Klientų VP portfeliai 81,4 91,6
Alternatyvus turtas 306,8 383,3
Pajamos 2,8 3,4