INVL Logo

„INVALDA INVL“ INVESTICIJŲ VALDYMO IR GYVYBĖS DRAUDIMO VERSLAS

INVESTICIJŲ VALDYMO IR GYVYBĖS DRAUDIMO VERSLAS SKAIČIAIS

mln. Eur (jei nenurodyta kitaip) 2021-09-30 2022-09-30
Klientų skaičius, tūkst. 257,7 300,4
Klientams uždirbta suma (patirti nuostoliai) 131,7 (163,1)
Valdomas turtas 1 499,7 1 753,9
Investicinis gyvybės draudimas 134,4
2 pakopos pensijų fondai 926,7 973,8
3 pakopos pensijų fondai 72,9 83,5
Investiciniai fondai 54,3 51,4
Klientų VP portfeliai 88,4 110,5
Alternatyvus turtas 357,4 400,3
Pajamos 10,4 13,1