INVL Logo

„INVALDA INVL“ TURTO VALDYMO VERSLAS

TURTO VALDYMO VERSLO AUGIMAS

TURTO VALDYMO VERSLAS SKAIČIAIS

mln. Eur (jei nenurodyta kitaip) 2020-12-31 2021-12-31
Klientų skaičius, tūkst. 247,0 260,6
Klientams uždirbta suma (patirti nuostoliai) 52,5 210,5
Valdomas turtas 1 246,9 1 608,6
2 pakopos pensijų fondai 747,6 995,6
3 pakopos pensijų fondai 54,4 82,0
Investiciniai fondai 52,0 53,9
Klientų VP portfeliai 81,4 89,0
Alternatyvus turtas 311,5 388,1
Pajamos 12,36 15,83
Ikimokestinis rezultatas (tūkst. eurų) 1 880 6 859