INVL Logo

„INVALDA INVL“ TURTO VALDYMO VERSLAS

TURTO VALDYMO VERSLO AUGIMAS

TURTO VALDYMO VERSLAS SKAIČIAIS

mln. Eur (jei nenurodyta kitaip) 2021-09-30 2020-09-30
Klientų skaičius, tūkst. 257,7 244,6
Klientams uždirbta suma (patirti nuostoliai) 131,7 (15,7)
Valdomas turtas 1 499,7 1 107,8
2 pakopos pensijų fondai 926,7 670,0
3 pakopos pensijų fondai 72,9 46,6
Investiciniai fondai 54,3 48,5
Klientų VP portfeliai 88,4 70,5
Alternatyvus turtas 357,4 272,2
Pajamos 10,44 9,20
Ikimokestinis rezultatas (tūkst. eurų) 2 563 847