INVL Logo

„Invalda“ optimizuoja savo įmonių valdymą ir didina įstatinį kapitalą

Investicijų bendrovė „Invalda“, valdanti 43 sėkmingai įvairiuose sektoriuose dirbančias įmones, planuoja įsigyti po 25 proc. bendrovių „Invalda Real Estate“ ir „Finasta“ akcijų, kurios šiuo metu priklauso Dariui Šulniui. „Invaldai“ dabar priklauso po 75 proc. „Finastos“ bei „Invalda Real Estate“ akcijų.

Iš Dariaus Šulnio taip pat planuojama nupirkti jam priklausančias 7,7 proc. didžiausios Lietuvoje farmacijos bendrovės „Sanitas“ akcijas. „Invalda“ kartu su susijusiais asmenimis valdo 45,91 proc. „Sanito“ akcijų.

Šiems sandoriams pritarta antradienį vykusiame “Invaldos” valdybos posėdyje. Planuojamų sandorių vertė siekia 16,730 mln. litų.

Valdyba taip pat nusprendė lapkričio 21 dieną sušaukti visuotinį „Invaldos“ akcininkų susirinkimą, kuriame ketinama patvirtinti naujos 1 317 323 litų akcijų emisijos išleidimą. Ją, esamiems bendrovės akcininkams atšaukus pirmumo teisę įsigyti naujai leidžiamas akcijas, išpirktų Darius Šulnis.

Bus siūloma naujosios akcijų emisijos kaina patvirtinti 2005 m. spalio 18 dienos Vilniaus Vertybinių Popierių biržos prekybos sesijos pabaigoje užfiksuotą “Invaldos” akcijų kainą- 12,70 Lt. Investuotojas už naujai išleidžiamas akcijas turėtų sumokėti 16,73 mln. litų

„Invaldos“ valdybos posėdyje taip pat nuspręsta, įvykdžius suplanuotus (aukščiau paminėtus) sandorius ir pabaigus šiuos ūkinius metus, siūlyti visuotiniam akcininkų susirinkimui svarstyti klausimą dėl bendrovės “Pozityvios investicijos”, kurios 75 proc. akcijų paketą valdo “Invalda”, o likę 25 proc. priklauso Dariui Šulniui, prijungimo prie “Invaldos” reorganizavimo būdu.

Šiuo metu Darius Šulnis yra bendrovės „Invalda Real Estate“ vadovas, „Finastos“ valdybos pirmininkas bei „Sanito“ stebėtojų tarybos pirmininkas.

Pasak „Invaldos“ viceprezidento Alvydo Banio, po šio sandorio įvykdymo išaugs „Invaldos“ įmonių grupės valdymo efektyvumas, o akcininkų struktūra taps aiškesnė. „Įmonių grupė „Invalda“ visada siekė ir toliau sieks kuo didesnio skaidrumo savo veikloje“, – sakė A. Banys.

Anot jo, visos „Invaldos“ įmonių grupei priklausančios bendrovės turi dideles perspektyvas plėtoti savo verslą, o aiški akcininkų struktūra neabejotinai tam turės teigiamos įtakos.

Invaldos kapitalizacija šiuo metu siekia 513 mln. litų, po sandorio išaugs beveik iki 530 mln. litų.

„Invalda” pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 5,962 mln. litų neaudituoto grynojo pelno – 83,9 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu, kai buvo gauta 3,242 mln. litų konsoliduoto pelno. „Invaldos” grupė per visus 2004 metus uždirbo 19,6 mln. litų grynojo pelno. Grupės pajamos pernai siekė 205,129 mln. litų – 31,8 proc. daugiau nei 2003 metais, kai konsoliduotos pajamos buvo 155,6 mln. litų.

Šių metų trijų ketvirčių finansinius rezultatus „Invalda“ skelbs pirmadienį, spalio 24 dieną.