INVL Technology

  „INVL Technology“ – specializuota investicijų į informacines technologijas bendrovė. Investuodama ir vystydama informacinių technologijų bendroves, prisideda prie šalių, sektorių ir įmonių inovacijų bei visuomenės pažangos.
 
„INVL Technology“ yra valdoma bendrovės „INVL Asset Management“, kuri vadovaujasi atsakingo investavimo principais (angl. Principles for responsible investment, PRI). 2006 m. sukurti ir Jungtinių tautų palaikomi PRI – tai pasaulinis tinklas, kuris siekia įvertinti investicijų poveikį aplinkos, socialiniams bei valdymo veiksniams.
 
„INVL Technology“ strategija – investuoti į potencialo tapti globaliomis turinčias nacionalines informacinių technologijų bendroves Europoje. Bendrovė siekia jas aktyviai vystyti ir paversti globaliomis, šiam tikslui išnaudodama valdomų bendrovių prieigą prie rinkų ir intelektinį kapitalą.
 
„INVL Technology“ valdyme siekia sumažinti apribojimus valdomų įmonių vertės augimui - sumažinti įėjimo barjerus į kitas rinkas, paspartinti produkto kūrimą, sutrumpinti mokymosi kreivę.

„INVL Technology“ veikia kaip į stambaus verslo ir valstybinius segmentus orientuotas IT įmonių klasteris, kurio 3 pagrindinės veiklos sritys yra: verslo klimato gerinimas ir e. valdymas, IT paslaugos ir programavimas bei kibernetinė sauga.
 
Daugiau informacijos apie „INVL Technology“.

 

Naujausią informaciją apie bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų kainą, galite rasti čia. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti investicijų tinkamumą Jums, su investavimu susijusius mokesčius, atkreipti dėmesį į visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai susipažinti su bendrovės ataskaitomis ir dokumentais, kuriuos galite rasti čia.

Investuodami Jūs prisiimate su investavimu susijusią riziką. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Visa šiame tinklalapyje išdėstyta informacija yra informacinio ir (ar) reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar raginimas pirkti, parduoti, laikyti bendrovių „Invalda INVL“, UTIB „INVL Technology“, UTIB „INVL Baltic Real Estate“, „INVL Baltic Farmland“ ir AB Šiaulių bankas akcijas. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas.