„Invaldos INVL” 2020 m. audituota metinė informacija

Skelbiame „Invaldos INVL”  2020 m. audituotą metinę informaciją patvirtintą 2021 m. balandžio 30 d. vykusiame akcininkų susirinkime.
 
Pridedama:
2020 m. konsoliduota finansinė ataskaita ir metinis pranešimas su auditoriaus išvada
 
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Prezidentas Darius Šulnis
El. paštas darius.sulnis@invl.com

Grįžti į naujienų sąrašą