INVL Logo

INICIATYVOS

Verslo sėkmė yra neatsiejama nuo indėlio į pažangius šalies visuomenės procesus. Siekdama prisidėti prie vertės kūrimo visuomenei 2007 metais „Invalda INVL“  įsteigė viešąją įstaigą „Iniciatyvos fondas“.

„Iniciatyvos fondas“ skatina socialinę veiklą, rengia integruotas programas, skatinančias atskiras visuomenės grupes imtis iniciatyvos ir aktyviai prisidėti prie atsakingos bei darnios visuomenės kūrimo. Programos skirtos gyventojų žinių lygio kėlimui, lavinimui ir atokiausių Lietuvos regionų gyventojų integracijai.

Fondas įgyvendino įvairias programas, skirtas skatinti mokytis ir tobulėti (dovanojamos knygos bibliotekoms, elektroniniai leidiniai ir literatūra moksleiviams, pedagogams), skatino aktyvų gyvenimo būdą, ugdė miesto bendruomenes rūpintis gamta. 2016 – 2020 m. buvo vykdoma programa „Pozityvus dienoraštis“, kurios tikslas – padėti galvoti pozityviai bei įkvėpti sektinu pavyzdžiu.

Visos „Iniciatyvos fondo“ programos