INVL Logo

KOMANDA

Unikalus diferencijuotų patirčių rinkinys vienoje komandoje

„Invalda INVL“ pagrindinę – turto valdymo – veiklą įgyvendina per bendroves, kuriose dirba daugiau nei 100 darbuotojų, iš jų 35 investavimo profesionalai.

Formuodama komandą „Invalda INVL“ skatina žmonių kūrybiškumą, pozityvų mąstymą, norą bei sugebėjimą efektyviai dirbti, tobulėti, laikytis aukštų etikos standartų.

„INVALDOS INVL” VADOVAI IR VYR. FINANSININKAS

Alvydas Banys
Alvydas Banys

Valdybos pirmininkas

Alvydas Banys
Alvydas Banys

Valdybos pirmininkas

Kadencijos AB „Invalda INVL“ valdyboje  laikotarpis 2022 – 2026 m.

Tiesiogiai akcijų – 910 875 vnt., įstatinio kapitalo ir balsų – 7,45 proc. Kartu su susijusia įmone „LJB Investments“: akcijų – 4 009 071 vnt., įstatinio kapitalo ir balsų – 32,77 proc. Su kitais asmenimis, kurių balsai skaičiuotini kartu – 85,63 proc.

„INVL Asset Management“ vyresnysis patarėjas, „INVL Baltic Sea Growth Fund“ investicinio komiteto narys, AB „INVL Baltic Farmland”  valdybos pirmininkas, UAB „Litagra” valdybos narys.

Alvydas Banys baigė Vilniaus Gedimino technikos universitetą, dvejus metus dirbo Lietuvos mokslo akademijoje Ekonomikos instituto jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu. 1996-2006 m. ėjo „Invaldos“ viceprezidento pareigas. Taip pat 1996-2000 m. jis buvo bendrovės valdybos narys, o 2001-2007 m. – valdybos pirmininkas. Dirbdamas bendrovėje A. Banys dalyvavo nekilnojamojo turto, viešbučių valdymo, gamybos bendrovių valdybų veikloje.

Sukaupta įvairiapusė bendrovių įkūrimo, įgijimo, pardavimo, reorganizavimo, veiklos optimizavimo, rizikos paskirstymo, įvairių valdymo bei finansavimo metodų taikymo patirtis paskatino 2007 m. pradėti nuosavą verslą.


Indrė Mišeikytė
Indrė Mišeikytė

Valdybos narė

Indrė Mišeikytė
Indrė Mišeikytė

Valdybos narė

Kadencijos AB „Invalda INVL“ valdyboje  laikotarpis 2022 – 2026 m.

Tiesiogiai akcijų – 236 867 vnt.; įstatinio kapitalo ir balsų – 1,94 proc. Su kitais asmenimis, kurių balsai skaičiuotini kartu – 85,63 proc.

AB „INVL Baltic Farmland” valdybos narė.

Indrė Mišeikytė yra baigusi architektūros studijas Vilniaus Gedimino technikos universitete. 1994-1996 m. dirbo AB „Vilniaus baldai“, vėliau – nekilnojamojo turto ir investicijų bendrovėse UAB „Gildeta“, UAB „Kremi“. Nuo 2002 m. daugiau kaip 15 m. dirbo UAB „Inreal valdymas“ architekte. Nuo 2012 m. balandžio – „Invalda INVL“ valdybos narė.


Tomas Bubinas
Tomas Bubinas

Nepriklausomas valdybos narys. Audito komiteto narys.

Tomas Bubinas
Tomas Bubinas

Nepriklausomas valdybos narys. Audito komiteto narys.

Kadencijos AB „Invalda INVL“ valdyboje laikotarpis 2022 – 2026 m.

Kadencijos AB „Invalda INVL“ audito komitete laikotarpis 2023 – 2027 m.

„Invaldos INVL“ akcijų neturi.

Tomas Bubinas Vilniaus universitetas įgijo ekonomikos magistro laipsnį bei baigė studijas Baltijos vadybos institute (BMI) ir įgijo verslo administravimo magistro laipsnį. Jis yra Licencijuotųjų ir atestuotųjų apskaitininkų asociacijos (ACCA) narys, taip pat Lietuvos atestuotasis auditorius.

Nuo 2013 m. iki 2022 m.  Tomas Bubinas ėjo UAB „Biotechpharma“ vykdomojo direktoriaus pareigas. Iki tol buvo „TEVA Biopharmaceuticals USA“ vyresnysis direktorius bei šešerius metus „Teva Pharmaceuticals“ finansų vadovas Baltijos šalims. Jis taip pat yra dirbęs „Sicor Biotech“ finansų direktoriumi, bendrovėje „PricewaterhouseCoopers“ vyresniuoju vadybininku ir „Coopers & Lybrand“ – vyresniuoju auditoriumi.


Darius Šulnis
Darius Šulnis

Bendrovės vadovas

Darius Šulnis
Darius Šulnis

Bendrovės vadovas

Tiesiogiai akcijų – 0 vnt.; įstatinio kapitalo ir balsų – 0,00 proc.; kartu su susijusia įmone „Lucrum investicija“: akcijų – 3 181 702 vnt., įstatinio kapitalo – 26,01 proc. Su kitais asmenimis, kurių balsai skaičiuotini kartu – 85,63 proc.

„INVL Baltic Sea Growth Fund“ investicinio komiteto narys, „INVL Asset Management” valdybos pirmininkas, FERN group UAB stebėtojų tarybos pirmininkas, AB Šiaulių bankas stebėtojų tarybos narys ir UAB „Litagra“ valdybos narys.

Darius Šulnis Vilniaus universitete įgijo apskaitos ir audito magistro laipsnį. 2013 m. baigė studijas Duke universitete JAV ir įgijo verslo administravimo magistro laipsnį (Global Executive MBA). Jis turi daugiau kaip 25 metų patirtį kuriant ir valdant savo srityse pirmaujančius verslus, įgyvendinant jungimosi ir įsigijimo bei pardavimo sandorius, pritraukiant investicijas ir bendradarbiaujant su strateginiais ir finansiniais investuotojais.

Darius Šulnis aštuonerius metus vadovavo finansų maklerio įmonei „Finasta“, ketverius – nekilnojamojo turto bendrovei „Inreal valdymas“, nuo 2006 m. vadovauja bendrovei „Invalda“. Be to, yra dalyvavęs Lenkijos, Latvijos ir Lietuvos įmonių valdybų ir stebėtojų tarybų veikloje.


Raimondas Rajeckas
Raimondas Rajeckas

Vyriausiasis finansininkas

Raimondas Rajeckas
Raimondas Rajeckas

Vyriausiasis finansininkas

Raimondas Rajeckas bendrovėje dirba nuo 1998 m., kai dar studijavo Vilniaus universitete. Iki 2000 m. jis dirbo buhalteriu, o vėliau – kelių grupės įmonių vyriausiuoju finansininku. 2001 m. įgijęs apskaitos ir audito magistro laipsnį, R. Rajeckas pradėjo eiti bendrovės „Valmeda“, valdančios viešbutį „Holiday Inn Vilnius“, vyriausiojo finansininko pareigas, o nuo 2006 m. grįžo į „Invaldą INVL“ ir dirba bendrovės vyriausiuoju finansininku.

R. Rajeckas yra gilinęs žinias tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, mokesčių apskaitos srityse, turi patirties diegiant naujo verslo apskaitos sistemą, ruošiant konsoliduotas grupės finansines ataskaitas, apskaitant įmonių sujungimus.


„INVALDOS INVL” DARBUOTOJAI

Raminta Jakubonienė
Raminta Jakubonienė

Vyr. finansininko padėjėja

Raminta Jakubonienė
Raminta Jakubonienė

Vyr. finansininko padėjėja

Tatjana Ščerbauskienė
Tatjana Ščerbauskienė

Buhalterė

Tatjana Ščerbauskienė
Tatjana Ščerbauskienė

Buhalterė

Kristina Papinigienė
Kristina Papinigienė

Bendrovės vadovo padėjėja

Kristina Papinigienė
Kristina Papinigienė

Bendrovės vadovo padėjėja

AUDITO KOMITETAS

AB „Invalda INVL“ audito komitetas sudarytas iš trijų narių, iš kurių du yra nepriklausomi.

Andrius Lenickas
Andrius Lenickas

Nepriklausomas audito komiteto narys

Andrius Lenickas
Andrius Lenickas

Nepriklausomas audito komiteto narys

Kadencijos AB „Invalda INVL“ audito komitete laikotarpis: 2023–2027 m.

Andrius Lenickas yra įgijęs ekonomikos magistro laipsnį Vilniaus universitete ir verslo administravimo magistro laipsnį Baltijos vadybos institute (BMI). Jis taip pat turi Licencijuotųjų ir atestuotųjų apskaitininkų asociacijos (ACCA) diplomą ir yra Lietuvos atestuotasis auditorius.

Andrius yra UAB „Lea finance“ įkūrėjas ir direktorius. Prieš tai jis buvo UAB „AL holdingas“, „Euroapotheca“, „Sanofi Lietuva“, „Ellex Valiūnas“ finansų vadovas. Jis taip pat dirbo „PricewaterhouseCoopers“ bei „Coopers & Lybrand“ vyresniuoju auditoriumi.


Dangutė Pranckėnienė
Dangutė Pranckėnienė

Nepriklausoma audito komiteto narė

Dangutė Pranckėnienė
Dangutė Pranckėnienė

Nepriklausoma audito komiteto narė

Kadencijos AB „Invalda INVL“ audito komitete laikotarpis 2021 – 2025 m.

Dangutė Pranckėnienė Vilniaus universitetas įgijo ekonomikos magistro laipsnį, o Vilniaus Gedimino Technikos universitete – verslo administravimo magistro laipsnį. Yra baigusi International Coach Union sertifikuotų koučingo specialistų ruošimo programą ir įgijusi profesionalios koučerės vardą bei turi Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos išduotą auditoriaus vardą patvirtinantį pažymėjimą.

Nuo 1997 m. Dangutė Pranckėnienė yra bendrovės UAB „Moore Mackonis“ partnerė. Yra dirbusi audito vadybininke bendrovėje UAB „Deloitte & Touche“ ir lektore Vilniaus Gedimino Technikos universitete bei Vilniaus  universitete.


Tomas Bubinas
Tomas Bubinas

Nepriklausomas valdybos narys. Audito komiteto narys.

Tomas Bubinas
Tomas Bubinas

Nepriklausomas valdybos narys. Audito komiteto narys.

Kadencijos AB „Invalda INVL“ valdyboje laikotarpis 2022 – 2026 m.

Kadencijos AB „Invalda INVL“ audito komitete laikotarpis 2023 – 2027 m.

„Invaldos INVL“ akcijų neturi.

Tomas Bubinas Vilniaus universitetas įgijo ekonomikos magistro laipsnį bei baigė studijas Baltijos vadybos institute (BMI) ir įgijo verslo administravimo magistro laipsnį. Jis yra Licencijuotųjų ir atestuotųjų apskaitininkų asociacijos (ACCA) narys, taip pat Lietuvos atestuotasis auditorius.

Nuo 2013 m. iki 2022 m.  Tomas Bubinas ėjo UAB „Biotechpharma“ vykdomojo direktoriaus pareigas. Iki tol buvo „TEVA Biopharmaceuticals USA“ vyresnysis direktorius bei šešerius metus „Teva Pharmaceuticals“ finansų vadovas Baltijos šalims. Jis taip pat yra dirbęs „Sicor Biotech“ finansų direktoriumi, bendrovėje „PricewaterhouseCoopers“ vyresniuoju vadybininku ir „Coopers & Lybrand“ – vyresniuoju auditoriumi.