INVL Logo

INVESTUOTOJO KALENDORIUS

2023 metai

2023 m. balandžio 7-8 d. Audituota metinė finansinė atskaitomybė ir metinė ataskaita.
2023 m. gegužės 30 d. 2023 m. 3 mėn. pagrindinių duomenų santrauka.
2023 m. rugpjūčio 31 d. 2023 m. pusmečio ataskaita.
2023 m. lapkričio 30 d. 2023 m. 9 mėn. pagrindinių duomenų santrauka.

2020 metai