INVL Logo

INVESTUOTOJO KALENDORIUS

2024 metai

2024 m. balandžio 8 d. Audituota metinė finansinė atskaitomybė ir metinė ataskaita
2024 m. gegužės 31 d. 2024 m. 3 mėn. pagrindinių duomenų santrauka
2024 m. rugpjūčio 30 d. 2024 m. pusmečio ataskaita
2024 m. lapkričio 29 d. 2024 m. 9 mėn. pagrindinių duomenų santrauka

2020 metai