INVL Logo

ŠEIMOS BIURAS

INVL Šeimos biuras suburia įvairių sričių ekspertų komandą, kurie prižiūri ir valdo finansinį turtą pagal unikalius kiekvienos šeimos poreikius. Nuolat tyrinėjame rinką, ieškome geriausių investavimo galimybių neapsiribodami nei valdytojais, nei turto klasėmis ar geografija. Mūsų tikslas yra suprasti jūsų gerovės viziją, parengti pritaikytą veiksmų planą ir atsižvelgti į jūsų individualią situaciją, kad padėtume jums pasiekti savo finansinius tikslus.

INVL Šeimos biuro paslaugos

  • Šeimos valdysena: šeimos konstitucija, susirinkimai ir paveldėjimo planavimas
  • Finansinis planavimas
  • Finansinių priemonių portfelių valdymas patikėjimo  pagrindais
  • Trečiųjų šalių produktų ir paslaugų analizė bei parinkimas
  • Mokestinių ir teisinių paslaugų analizė ir parinkimas
  • Investicinio turto sąskaitų konsolidavimas

 

INVL Šeimos biuras