INVL Logo

ŠEIMOS BIURAS

„INVL Šeimos biuro” paslaugos – tai įvairių sričių profesionalų bendras darbas, dedikuotas finansinio turto priežiūrai ir valdymui, individualizuojant pagal šeimos poreikius. Vystome atvirą investicijų architektūrą: neapsiribodami valdytojais, turto klasėmis ar geografija nuolat tiriame rinką ir ieškome geriausių investicinių produktų bei paslaugų. Mūsų tikslas – suprasti, kaip kiekvienas klientas mato savo gerovę, padėti sukurti ir įgyvendinti veiksmų planą siekiant užsibrėžtų tikslų ir atsižvelgiant į individualią gyvenimo situaciją.

„INVL Šeimos biuro” paslaugos

Šeimos valdysena: šeimos konstitucija, susirinkimai ir paveldėjimo planavimas:

Esame vieni pirmųjų Lietuvoje, kartu su savo klientais parengę Šeimos konstituciją – susitarimą, kuris apibūdina šeimos narių teises ir pareigas valdant šeimos turtą bei nustato šeimos vystymosi kryptį. Galime padėti suformuoti investicijų kūrimo, valdymo ir paveldėjimo tradicijas jūsų artimųjų rate, bei padėti įdiegti saugiklius, užtikrinančius pradėto darbo tęstinumą.

Tinkamų sprendimų ieškome pirmiausia aptarę jūsų esamą situaciją, planus ir lūkesčius. Esant poreikiui, pasitelkiame partnerius teisės ir mokesčių planavimo srityse, taip pat užsienio finansų įstaigas. Taip parengiame ir suderiname individualią strategiją, kurią palaiko profesionalų komandos.

Finansinis planavimas:

Vadovaudamiesi kliento esamos situacijos, planų ir lūkesčių pažinimu sudarome viso gyvenimo ar net ateinančių kartų finansinį planą, taip pat apimantį rizikos valdymą. Pagal šį planą parengiame individualią investicinio turto strategiją ir taktinius sprendimus, padėsiančius jį įgyvendinti.

Finansinių priemonių portfelių valdymas patikėjimo  pagrindais:

Atsakingai stebime investuotojų mums patikėtą turtą. Žinodami klientų poreikius ir tikslus, priimame kasdienius sprendimus ir reguliariai informuojame klientus apie rinkos pokyčius.

Trečiųjų šalių produktų ir paslaugų analizė bei parinkimas:

Neapsiribojame įprastiniais produktais ir paslaugomis (pensijų fondai, investicijų fondai, portfelių valdymas), sudėtingesniais sprendimais (nekilnojamojo turto ir alternatyviųjų investicijų fondai) ar išskirtiniais privačiais akcijų ir obligacijų siūlymais. Galime pasiūlyti trečiųjų šalių produktų, atveriančių didesnes galimybes ir atitinkančių įvairių klientų poreikius.

Mokestinių ir teisinių paslaugų analizė ir parinkimas:

Mes žinome kad investiciniai sprendimai yra neatsiejami nuo mokestinio ir teisinio planavimo. Bendradarbiaujame su partneriais, kurie specializuojasi skirtingose srityse.

Investicinio turto sąskaitų konsolidavimas:

Prižiūrėdami klientų investicinį turtą, siekiame matyti bendrą vaizdą. Taip klientai priima teisingus investicinius sprendimus ir užtikrina profesionalų rizikos valdymą jų investiciniame turte.