INVL Logo

TIKRASIS TURTAS

Tikrojo  turto (angl. real assets) segmente valdome ir plėtojame atsinaujinančią energetiką, nekilnojamąjį turtą, žemės ūkio paskirties žemę bei mišką. Sėkmingus rezultatus padeda pasiekti ne tik sukaupta patirtis („Invaldos INVL“ grupė į šią turto klasę investuoja nuo veiklos pradžios), bet ir motyvuota, ambicinga, koja kojon su pasaulinėmis rinkos tendencijomis einanti komanda.

INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund (Subfondas), kuris investuoja į Didžiojoje Liuksemburgo Hercogystėje veikiantį fondą „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ (Fondas)

 • Veiklos pradžia – 2020 m. spalis.
 • 90,7 mln. eurų  – tiek kapitalo pritraukta į fondą 2023 m. spalio pabaigoje.
 • Tikslinis dydis – 100 mln. EUR;
 • Maksimalus dydis – 200 mln. EUR;
 • Fondo trukmė – neribota;
 • Veiklos pradžioje investuojama Baltijos šalyse;
 • Vėliau planuojame plėsti turimą portfelį Rytų ES šalyse;
 • Fondas siekia sukurti ilgalaikius, aukščiausios kokybės miškų ir žemės ūkio paskirties žemės portfelius, ir juos valdyti taikant griežčiausius tvaraus miškininkystės ir žemdirbystės standartus.

invlsustainable.com

INVL Renewable Energy Fund I

 • Veiklos pradžia – 2021 m. liepa;
 • 65,9 mln. eurų pritraukta į fondą 2023 m. spalio pabaigoje;
 • Tikslinis fondo dydis – 60 mln. eurų, maksimalus – 100 mln. eurų;
 • Siekiama grynoji grąža investuotojams – 11 proc.;
 • Fondas investuos į ankstyvos (angl. green field) ir vidutinės (angl. brown field) vystymo stadijos atsinaujinančios energetikos (saulės, vėjo) projektus, kurie apims naujų jėgainių statybą, jau veikiančių jėgainių įsigijimą, jėgainių eksploatavimui reikalingos infrastruktūros sukūrimą ir (arba) įsigijimą bei efektyvų turimų jėgainių valdymą Europos sąjungoje, Didžiojoje Britanijoje ir Europos Ekonominės Erdvės valstybėse-narėse.

www.invlrenewable.com

Nekilnojamasis turtas

 • Nasdaq Vilnius biržoje listinguojama „INVL Baltic Real Estate“;
 • Kapitalizacija 2023.06.30 16,9 mln. EUR;
 • Viso išmokėta dividendų ir akcijų supirkimo pavidalu –  27,5 mln. EUR;
 • Komercinės paskirties nekilnojamas turtas Baltijos šalyse;
 • Portfelyje biuro, sandėliavimo, gamybos paskirties nekilnojamojo turto objektai Lietuvoje bei Latvijoje. Visi objektai duoda nuomos pajamas, beveik visi turi tolimesnio vystymo perspektyvas.

www.invlbalticrealestate.com

„INVL Baltijos miškų fondas I“

 • Veiklos pradžia – 2017 m. vasaris, veiklos pabaiga – 2022 m. birželis;
 • Pritraukta lėšų iš investuotojų – 15 mln. EUR;
 • Investuota į Baltijos šalių, ypač Lietuvos, miškus, tinkamus miškininkystės veiklai.
 • 2019 m. gruodį pardavus 4,3 tūkst. hektarų miško Lietuvoje vidutinė metinė fondo grynoji grąža (angl. IRR) siekė daugiau kaip 25 proc. 2021 m. gruodį fondas už 7,5 mln. eurų pardavė likusį miškų portfelį, kurį sudarė 1,3 tūkst. ha. miško Lietuvoje.
 • Fondas veiklą užbaigė su 27,3 proc. siekiančia vidutine metine grąža (angl. IRR).