INVL Logo

AKCININKAI

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcininkų skaičius viršija 3800.

Akcininkai, 2024 m. kovo 31 d. turėję ar valdę daugiau kaip 5 procentus akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įstatinio kapitalo ir (arba) balsų:

Akcininko vardas, pavardė; įmonės pavadinimas Nuosavybės teise priklausančių akcijų kiekis, vnt. Įstatinio kapitalo ir balsų dalis, proc. Netiesiogiai turimi balsai1, proc.  Iš viso akcininkų grupės turimi balsai, proc.
UAB „LJB Investments“ 3 098 196 25,32 60,31 85,63
Alvydas Banys2 910 875 7,45 78,18
Irena Ona Mišeikienė 3 048 161 24,91 60,72
Indrė Mišeikytė 236 867 1,94 83,69
UAB „Lucrum investicija“ 3 181 702 26,01 59,62
Darius Šulnis3 0 0,00 85,63

 

  1. „Invaldos INVL“ akcininkai Alvydas Banys, UAB „LJB Investments“, Irena Ona Mišeikienė, Indrė Mišeikytė, Darius Šulnis ir UAB „Lucrum investicija“ yra pasirašę Sutartį, kurios tikslas susitarti dėl ilgalaikės AB „Invalda INVL“ valdymo politikos, todėl vadovaujantis Vertybinių popierių įstatymo 16 str. 1 p. 2 d. šių akcininkų balsai skaičiuojami kartu. Atsižvelgiant į tai, kad minėtoje sutartyje nėra nuostatų dėl sutarties šalių naudojimosi tiesiogiai turimais balsais kitose su „Invalda INVL“ susijusiose įmonėse, jų balsai skaičiuojami kartu tik emitento lygmenyje, t.y. tik „Invaldoje INVL“.
  2. Laikoma, kad Alvydas Banys turi kontroliuojamos UAB „LJB investments“ balsus.
  3. Laikoma, kad Darius Šulnis turi kontroliuojamos bendrovės UAB „Lucrum investicija“ balsus.