INVL Logo

DALYVAVIMAS ORGANIZACIJOSE

„Invalda INVL“ kartu su „INVL Asset Management“ Lietuvoje bei Latvijoje prie Jungtinių Tautų palaikomų atsakingo investavimo principų PRI (angl. k. Principles for responsible investment) prisijungė 2017 m. viduryje.

2006 m. sukurti PRI – tai pasaulinis tinklas, kuriam priklauso daugiau kaip 1,7 tūkst. investicijų valdytojų. PRI siekia įvertinti investicijų poveikį aplinkos, socialiniams bei valdymo veiksniams. Vertinama, kad ekonomiškai efektyvi, tvari pasaulinė finansų sistema yra būtina siekiant kurti ilgalaikę vertę. Principus palaikantys investuotojai savanoriškai siekia taikyti juos investavimo veikloje.

PRI apibrėžia šešis atsakingo investavimo principus. Jie apima galimus veiksmus įtraukiant aplinkos, socialinių ir verslo valdymo veiksnius į investavimo praktiką – pradedant investavimo galimybių analize, sprendimų priėmimu ir baigiant jų įtraukimu į nuosavybės įgyvendinimo politiką bei praktiką. Be to, siekiama, kad šiuos principus taikančios bendrovės skatintų jų diegimą rinkoje ir bendradarbiautų siekiant juos efektyviau įgyvendinti.

 

„Invalda INVL“ prisijungė 2017 m.

„Invalda INVL“ drauge su „INVL Asset Management“ Lietuvoje bei Latvijoje yra Europos privataus ir rizikos kapitalo sektoriaus bendroves bei investuotojus vienijančios organizacijos „Invest Europe“ pilnateisė narė.

Europos šalių privataus ir rizikos kapitalo bei infrastruktūros sektoriams, taip pat jų investuotojams atstovaujančios „Invest Europe“ nariai siekia ilgalaikio investavimo į privačias bendroves prisidėdami ne tik kapitalu, bet ir inovacijomis ir ekspertize.

„Invest Europe“ siekia konstruktyviai prisidėti prie privataus kapitalo investicijų politikos formavimo Europoje.

„Invest Europe“ taip pat prižiūri rinkos profesinius standartus, savo nariams keldama atskaitomybės, geros valdymo praktikos ir skaidrumo reikalavimus. Jos nariai laikosi elgesio kodekso, kuris apibrėžia privataus ir rizikos kapitalo rinkos principus.

 

„Invalda INVL“ priklauso Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacijai, vienijančiai privataus ir rizikos kapitalo rinkos dalyvius Lietuvoje.

Pagrindinis šios organizacijos veiklos tikslas yra kartu su kompetentingomis Lietuvos institucijomis ir partneriais dalyvauti formuojant ir vykdant bendrą rizikos ir privataus kapitalo verslo politiką, kuriant ir tobulinant jos įstatymus.

Taip pat asociacija siekia koordinuoti asociacijos narių pastangas, plėtoti veiklą, atstovaujant jų ekonominiams ir teisiniams interesams, propaguojant rizikos ir privataus kapitalo investicijas Lietuvoje, pabrėžiant šios  rinkos plėtros naudą valstybei, įmonėms ir kitiems susijusiems rinkos dalyviams ir ūkio subjektams.

 

2017 m. pabaigoje „Invalda INVL“ prisijungė prie Investuotojų asociacijos, kurios pagrindinė veikla apima šias sritis: susitikimų su įmonių vadovais ir renginių apie finansų rinkas asociacijos nariams organizavimas, smulkiųjų investuotojų teisių gynimas, kompetencijų centro, teikiančio mokslinėmis išvadomis pagrįstas rekomendacijas Vyriausybei ir Seimui vystymas, dėmesio atkreipimas ir įspėjimas apie galimybes bei rizikas, susijusias su investavimu.