INVL Logo

ATASKAITOS

Metinė informacija Tarpinė informacija
3 mėn. 6 mėn. 9 mėn. 12 mėn.
2024 RP  
2023 MP-FA (ESEF)  MP-FA (pdf)  AI  AA  RP RP FA-TP  RP RP  
2022 MP-FA (ESEF)  MP-FA (pdf)  AI  AA  RP RP FA-TP RP RP  
2021 MP-FA (ESEF) MP-FA(pdf)  AA  RP RP FA-TP RP RP  
2020 MP-FA  AA  RP RP FA AAP RP TP RP
2019 MP-FA AAP RP RP FA AAP RP TP RP
2018 MP-FA AAP RP RP FA AAP RP TP RP
2017 MP-FA AAP RP RP FA AAP RP TP RP
2016 MP-FA AAP RP RP FA AAP RP TP RP
2015 MP-FA AAP RP FA AAP RP TP FA AAP RP TP FA AAP RP TP
2014 MP-FA AAP FA AAP  RP  TP FA  AAP  RP TP FA AAP TP RP FA AAP TP RP
2013 MP FA AAP RP FA  AAP RP  TP FA  AAP  RP  TP FA AAP TP  RP FA AAP TP RP
2012 MP FA AAP RP FA  AAP  RP  TP FA AAP TP RP FA AAP TP RP FA AAP TP RP
2011 MP FA AAP RP FA  AAP  RP FA  AAP  TP  RP FA AAP RP FA AAP RP
2010 MP  FA  AAP FA  AAP FA  AAP  TP FA AAP FA  AAP RP
2009 MP FA AAP FA  AAP FA  AAP  TP FA AAP FA AAP RP
2008 MP FA AAP FA  AAP RP FA  AAP  TP FA AAP RP FA AAP RP
2007 IB MP FA AAP RP FA FA  AAP  TP FA AAP FA  AAP
2006 IB  MA  FA  MP FA FA PA FA  
2005 IB  MA  FA  KFA FA PA FA  
2004 IB  MA  FA  KFA   PA    
2003 IB  MA  FA   PA    
2002 IB  MA  FA   PA    

FA* – finansinės atskaitos.
MP – metinis pranešimas (nuo 2006 metų). Rengiamas kartu su informacija apie bendrovių valdymo kodeksų laikymąsi.
AI – auditoriaus išvada.
AA – atlygio ataskaita.
RP – rezultatų pristatymas, pagrindinių duomenų pristatymas.
AAP – atsakingų asmenų patvirtinimas (nuo 2007 metų).
PA – pusmečio ataskaita (iki 2007 metų).
TP – tarpinis pranešimas (nuo 2007 metų).
IB – informacinis bukletas.
MA – metų prospektas – ataskaita (iki 2007 metų).
* – nuo 2006 m. yra sudaromos bendros (įmonės ir konsoliduotos) finansinės atskaitos.