INVL Logo

PRIVATI SKOLA

Į privačios skolos rinką įžengėme 2018 m., kai „INVL Asset Management” įsigijo 51 proc. turto valdymo bendrovės „Mundus“ akcijų. Šiuo metu yra valdoma 100 proc. šios bendrovės akcijų

Investicinis fondas „INVL Bridge Finance“:

  • Veiklos pradžia – 2015 m. gegužė.
  • 2023 m. spalio pabaigoje fondo valdomas turtas siekė 29,84 mln. eurų..
  • Fondas siekia ilgalaikės stabilios grąžos investuodamas į sparčiai augančio alternatyvaus finansavimo sektoriaus įmonių neviešai platinamus skolos vertybinius popierius Baltijos šalyse, taip pat suteikia „tiltinį“ (angl. „bridge“) finansavimą.

Daugiau informacijos skaitykite čia