INVL Logo

GLAUSTI FAKTAI APIE „INVALDĄ INVL“

Esame turto valdymo grupė: atvira, auganti ir savo veikla kurianti gerovę žmonėms.

1991 m. „Invaldą INVL“ įkūrė akademinių sluoksnių atstovų grupė, turinti tikslą įsteigti vertę kuriančią ir prie šalies ekonomikos prisidedančią bendrovę.

Esame privataus kapitalo valdymo pradininkė Baltijos šalyse. Sudarytų sandorių vertė siekia daugiau kaip 2 mlrd. eurų.

Nuo 1995 m. mūsų bendrovės akcijos įtrauktos į vertybinių popierių biržos sąrašus. Nuo listingavimo pradžios išmokėjome 70,4 mln. eurų (dividendai ir akcijų supirkimas).

Mūsų grupė  valdo  alternatyvių investicijų fondus, kitas investicijas, taip pat teikia šeimos biuro paslaugas.

Grupės valdomas turtas siekia beveik 1 mlrd. eurų.

Taip pat turime nuosavų tiesioginių ir netiesioginių investicijų į INVL valdomus fondus  bei kitų istorinių investicijų.

„INVALDA INVL“ GRUPĖS STRUKTŪRA

VERSLO FILOSOFIJA

 

Mūsų verslo modelio pagrindas – prioriteto teikimas lėšas grupės bendrovėms investuoti ir valdyti patikėjusių žmonių interesams, jų ilgalaikei grąžai bei finansiniam saugumui.

„Invalda INVL“ savo lėšas investuoja į INVL valdomus produktus kartu su grupės bendrovių klientais.

Tikime, kad savo veikla, investicijomis ir sukuriama verte, didiname gerovę visai visuomenei. Aplinkos, socialinių ir valdysenos (angl. environmental, social and governance (ESG)) veiksnių vertinimas ir gerinimas yra neatskiriama investicinio proceso dalis.

 

MŪSŲ GRUPĖS VERTYBĖS

Dėmesys klientui

Mums yra svarbus kiekvienas klientas. Visa mūsų  profesionalų komanda siekia maksimaliai patenkinti kliento poreikius ir gauti geriausią rezultatą.

Atsakomybė už sprendimus

Kurdami vertę investuotojams ir visuomenei, prisiimame atsakomybę už priimtus sprendimus ir pasiektus rezultatus. Pasveriame rizikas, veikiame profesionaliai ir sąžiningai.

Pokyčių priėmimas

Pokyčius vertiname ne kaip sunkumus, o kaip galimybę tobulėti ar išbandyti naujus dalykus. Esame atviri pokyčiams ir lengvai prisitaikantys. Nevengiame iššūkių ir sudėtingų investicijų.

Atvirumas

Kuriame atvirą kultūrą tarp kolegų, investuotojų ir verslo partnerių. Vertiname abipusį pasitikėjimą, skaidrumą ir bendradarbiavimą. Esame atviri naujoms idėjoms ir partnerystei, kuriančiai vertę.