INVL Logo

EMISIJA

Akcijų kiekis (vnt.) 12 299 375
Nominali vertė (EUR) 0,29
Įstatinis kapitalas (EUR) 3 566 818,75
Visų išleistų akcijų suteikiamų balsų skaičius (vnt.) 12 299 375
Balsų skaičius (vnt.), skaičiuojant akcininkų susirinkimo kvorumą* 12 069 834
ISIN kodas LT0000102279
LEI kodas 52990001IQUJ710GHH43
Trumpinys IVL1L
Birža Nasdaq Vilnius
Sąrašas Papildomasis prekybos sąrašas; (nuo 2008-01-01 iki 2015-07-30 – Oficialusis prekybos sąrašas)
Listingavimo pradžios data 1995 m. gruodžio 19 d.

*vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 27 str. 4 p., nustatant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą, laikoma, kad bendrovės įsigytos savos akcijos nesuteikia balsų.

INFORMACIJA  APIE SAVAS AKCIJAS

Savų akcijų įgijimo (netekimo) metai Įgytas(perleistas) kiekis, vnt. Akcijos kaina (EUR) Pastabos
2015 143 645 3,82
2016 135 739 4,11
2017 23 076 4,55
2018 3 396 5,53
2019 2 552 5,67
2020 (78 867) 0,20 Nuosavos akcijos perleistos bendrovės ir grupės darbuotojams realizuojant 2017 m. pasirašytus akcijų opcionus
2021 – 2023
viso 229 541

 

AKCIJŲ OPCIONAI

Sudarytos opcionų sutartys Opcionų realizavimas
Metai, kuriai pasirašytos sutartys dėl akcijų opcionų Akcijų skaičius, vnt. Metai, kuriais realizuojami opcionai Akcijų skaičius, kurį darbuotojai įsigijo pagal opcionų sutartis, vnt. Akcijų suteikimo būdas
2016 52 906 2019 52 906 Pasirašytos naujai išleistos akcijos
2017 80 571 2020 78 867 Perleistos Bendrovės savos akcijos
2018 59 674 2021 59 674 Pasirašytos naujai išleistos akcijos
2019 70 397 2022 69 479 Pasirašytos naujai išleistos akcijos
2020 317 227 2023 186 253 Pasirašytos naujai išleistos akcijos
2021 65 287 2024 65 070 Pasirašytos naujai išleistos akcijos
2022 40 862 2025 N/A N/A
2023 47 394* 2026 N/A N/A
2024 24 372 2027 N/A N/A

*tik tie opcionai, kuomet sutartyse akcijų skaičius yra nurodytas