INVL Logo

DIVIDENDAI IR AKCIJŲ SUPIRKIMAI

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu sprendžiamas dividendų skyrimo klausimas, įvyksta per 4 mėnesius nuo metų pabaigos.

Dividendus gauti turi teisę tie asmenys, kurie apskaitos dienos pabaigoje (dešimtos darbo dienos pabaiga po sprendimą priėmusio visuotinio susirinkimo) buvo bendrovės akcininkais.

Bendrovė išmoka paskirtus dividendus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelną priėmimo dienos.

 

Dividendų išmokėjimo tvarka:

  • Akcininkams, kurių asmenines vertybinių popierių sąskaitas tvarko AB Šiaulių bankas, dividendai pervedami į akcininko nurodytą sąskaitą.
  • Jei akcininkas nėra nurodęs savo banko sąskaitos ir dėl to negavo dividendų arba nori patikslinti sąskaitos numerį, reikia užpildyti prašymą. Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą prašymą reikia siųsti į Šiaulių banką el. paštu [email protected]. Neturint galimybės pasirašyti elektroniniu parašu, prašymą atsispausdinti, pasirašyti ir išsiųsti jį kartu su savo asmens dokumento kopija į Šiaulių banką, prašyme nurodytu adresu.
  • Akcininkams, kurių akcijas apskaito kiti sąskaitų tvarkytojai (finansų maklerio įmonės ar vertybinių popierių apskaitos paslaugas teikiantys bankų padaliniai), dividendai pervedami į pas juos atidarytą akcininko piniginių lėšų sąskaitą

 

Istorija:

„Invalda INVL“ nuo 2012 m. vykdo akcijų supirkimus. Jie vyko 2012-2019 metais. Taip pat bendrovė yra išmokėjusi dividendus.

Dividendams ir akcijų supirkimams skirta suma (EUR)

 

Vienai akcijai skirta dividendų suma (EUR)