INVL Logo

Audituoti AB „Invalda INVL“ grupės 2021 m. rezultatai

„Invaldos INVL“ nuosavas kapitalas 2021 m. pabaigoje siekė 121,2 mln. eurų arba 10,32 euro akcijai ir, lyginant su 2020 m. pabaiga, padidėjo 45 proc.

Per praėjusius metus „Invaldos INVL“ uždirbtas grynasis pelnas siekė 37,5 mln. eurų – 7 kartus daugiau nei 2020 m. (5,3 mln. eurų).

„Nepaisant itin gerų praėjusių metų, įžengę į 2022 m., susidūrėme su nauja realybe, kurioje svarbiausia tampa, kad Centrinėje ir Rytų Europoje įsivyrautų taika ir susiformuotų ilgalaikė tvarka, leidžianti žmonėms saugiai ir laisvai gyventi, dirbti ir kurti. Palaikydami Ukrainą, suprantame, kad šiuo metu sudėtinga prognozuoti, kokie bus artimiausieji metai, kada situacija stabilizuosis, kokią įtaką tai padarys atskiroms šalims ir verslo sektoriams, kaip spręsis žaliavų kainų ir logistikos iššūkiai, kokius turėsime BVP augimo ir infliacijos lygius. 2022  m. pradžia yra sudėtinga daugumai rinkų, o tai potencialiai daro negatyvią įtaką dalies mūsų investicijų vertei. Stebime vykstančius procesus ir pokyčius, prisideriname ir reaguojame į juos. Toliau valdome ir investuojame mums patikėtą turtą ir lėšas ir priimame sprendimus, orientuotus tiek į klientų turto apsaugą, tiek į būsimą augimą, kuris ateis“, – sakė „Invaldos INVL“ prezidentas Darius Šulnis.

Turto valdymo verslas

INVL turto valdymo verslas toliau sėkmingai auga. 2021-ieji, investuojantiems su „Invalda INVL“ grupe, buvo rekordiškai sėkmingi metai, per kuriuos mūsų klientų uždarbis sudarė 210,5 mln. eurų.

2021 m. pabaigoje grupės įmonių valdomas klientų turtas siekė rekordinį 1,6 mlrd. eurų dydį ir, lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu išaugo 29 proc. Klientų, patikėjusių savo lėšas „Invaldos INVL“ grupei, skaičius pasiekė 260 tūkst. ir per metus padidėjo 5,5 proc.

Praėjusiais metais INVL grupė, siekdama geriau patenkinti klientų poreikius bei matydama augimo ir sinergijos galimybes, nusprendė įžengti į gyvybės draudimo verslą ir sudarė sutartį dėl „Mandatum Life“ gyvybės draudimo verslo įsigijimo Baltijos šalyse bei pradėjo „INVL Life“ įmonės licencijavimą, kuris buvo baigtas 2022-aisiais. Taip pat, jau pasibaigus metams, reikšmingai padidintas „INVL Life“ kapitalas, siekiantis 48 mln. eurų – tai didžiausias įstatinis kapitalas tarp Baltijos šalyse registruotų gyvybės draudimo bendrovių.

2021 m. sėkmingai baigta pirmojo miškų fondo veikla, kuria investuotojams uždirbta 27 proc. siekianti vidutinė metinė grąža (angl. IRR), o antrasis tvaraus valdymo miško bei žemės ūkio paskirties žemės fondas „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ jau sėkmingai investavo Lietuvoje bei Latvijoje reikšmingą dalį iš pritrauktų 51 mln. eurų. Veiklą pradėjo „INVL Renewable Energy Fund I“, kuris pritraukė 34,6 mln. eurų ir investuoja į atsinaujinančios energetikos projektus Europos Sąjungos teritorijoje, šiuo metu koncentruojantis į Lenkijos rinką. Lyderiaujančio privataus kapitalo fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ portfelio daugumos įmonių rezultatai labai geri, jos sparčiai vystėsi ir augo.

Turto valdymo verslo pajamos pasiekė 15,8 mln. eurų, o iš šio verslo uždirbta 6,1 mln. eurų.

Investicijos

Didžiausią įtaką „Invaldos INVL“ rezultatui, kaip įprastai, turėjo investicinio portfelio vertės pokyčiai ir pajamos iš jo, iš kurių 2021 m. bendrovė uždirbo 33,5 mln. eurų, o nuosavo investicinio portfelio vertė, apskaitoma rinkos verte, metų pabaigai sudarė 97 mln. eurų, iš kurių 42,3 mln. eurų buvo „Invaldos INVL“ investicijos į INVL produktus kartu su grupės klientais.

Pasak D. Šulnio, dėl puikių metinių rezultatų reikšmingai kilo investicijų vertė į „INVL Baltic Sea Growth Fund“ ir kitus INVL produktus.

„Litagra“ sėkmingai dirbo ir sudarė kelis įsigijimo sandorius, kurie turėtų reikšmingai auginti bendrovę artimiausiais metais – laikotarpiu, kai maisto gamyba bus ypač svarbi ir reikalinga visuomenei. Šiaulių bankas demonstravo solidžius rezultatus ir plėtrą, o „Invalda INVL“ pasirašė sutartį su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku (ERPB) dėl  Šiaulių banko akcijų dalies įsigijimo.

Didžiausias Moldovos komercinis bankas „Moldova-Agroindbank“ (maib) sėkmingai veikė ir sparčiai vystėsi, siekdamas būti dar geresniu banku savo klientams, teikti modernias paslaugas ir toliau užimti lyderiaujančio šalies banko rolę, vertinamu tiek šalyje, tiek tarptautinių investuotojų.

Metinė informacija yra skelbiama Europos vieno elektroninio ataskaitų teikimo formatu (ESEF), vykdant 2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento 2019/815 reikalavimus (pateiktas zip failas kaip priedas). Tai yra oficialus metinės informacijos formatas, kuriuo ji bus tvirtinama eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Metinė informacija papildomai pateikiama pdf formatu, kaip paskelbtos ESEF informacijos kopija. Pasirašyta nepriklausomo auditoriaus išvada dėl metinės informacijos ESEF formatu yra pateikta pdf failo pabaigoje. 

 

Pridedama:

invaldainvl-2021-12-31-lt.zip
2. 2021 m. metinė informacija .pdf
2021 m. pagrindinių duomenų santrauka

 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis
El.paštas [email protected]