INVL Logo

Neaudituota „Invaldos INVL“ grupės 2021 m. 9 mėn. informacija

„Invaldos INVL“ nuosavas kapitalas šių metų rugsėjo pabaigoje siekė 103,1 mln. eurų arba 8,78 euro akcijai – šis rodiklis buvo 23,5 proc. didesnis, lyginant su 2020 m. pabaiga.
 
Per šių metų pirmuosius tris ketvirčius „Invalda INVL“ uždirbo 19,4 mln. eurų grynojo pelno, o praėjusiais metais per tą patį laikotarpį buvo patirtas 3 mln. eurų nuostolis.
 
„Gerus veiklos rezultatus lėmė rinkų augimas ir sėkminga bendrovių, į kurias esame investavę, veikla sunkiai prognozuojamoje globalioje aplinkoje“, – sakė „Invaldos INVL“ prezidentas Darius Šulnis.
 
Per paskutinius 12 mėnesių reikšmingai išaugo grupės įmonių valdomas klientų turtas, kuris šių metų trečio ketvirčio pabaigoje pasiekė rekordinį 1,5 mlrd. eurų dydį ir, lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu išaugo 35,4proc. Klientų, patikėjusių savo lėšas „Invaldos INVL“ grupei, skaičius pasiekė 257,7 tūkst. ir per metus padidėjo 5,4 proc.
 
Turto valdymo verslas
 
Per pirmuosius 9 mėnesius klientams uždirbta 131,7 mln. eurų.
 
„Išaugusioje infliacinėje aplinkoje sėkminga investicinė veikla labai svarbi išsaugant ir auginant mums patikėto klientų turto realią vertę. O „Invalda INVL“ turto verslo augimui didžiausią įtaką turėjo klientams uždirbtas pelnas, esamų klientų investicijų didinimas bei naujų klientų prisijungimas, rodantis pasitikėjimą INVL grupe“ – sakė D. Šulnis.
 
„Invaldos INVL“ pajamos iš turto valdymo verslo per šių metų 9 mėnesius sudarė 10,4 mln. eurų ir, lyginant su trijų ketvirčių rezultatais 2020 m., padidėjo 13,5 proc. Bendrovės uždarbis iš turto valdymo verslo ataskaitiniu laikotarpiu siekė 2,2 mln. eurų ir, lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, padidėjo 2,9 kartus.
 
Šių metų trečiąjį ketvirtį įvyko pirmasis „INVL Renewable Energy Fund I“ fondo platinimas, kurio metu pritraukta 18,5 mln. eurų. Papildomo platinimo metu, vykusio po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, pritraukti dar 16,1 mln. eurų ir šiuo metu fondo dydis siekia 34,6 mln. eurų. Po dviejų platinimų pritraukta daugiau nei pusė numatyto 60 mln. eurų tikslinio fondo dydžio. „INVL Renewable Energy Fund I“ investuoja į saulės bei vėjo jėgaines, prisidėdamas prie klimato kaitos problemų sprendimo bei siekdamas uždirbti konkurencingą grąžą investuotojams.
 
Savo veikloje ir investicijose „Invaldos INVL“ grupė laikosi ilgalaikės tvarios strategijos bei taiko socialiai atsakingo ir tvaraus investavimo principus.
 
INVL nuolat ieško naujų idėjų alternatyvių investicijų srityje ir siekia suteikti Baltijos šalių investuotojams galimybę investuoti į pasaulinio lygio fondus, tad lapkričio mėn. „INVL Asset Management“ įsteigė „INVL Partner Global Infrastructure Fund I“ subfondą, kuris investuos į pasaulinio lygio valdytojo, veikiančio jau 26 metus, įsteigtą infrastruktūros objektų fondą.
 
Trečiąjį ketvirtį didžiausia aplinkos ir atliekų tvarkymo grupė Baltijos regione „Eco Baltia“, valdoma privataus kapitalo fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB), įsigijo 85 proc. pirmaujančios Lietuvos ekologinių sprendimų bendrovės „Ecoservice“ akcijų, sustiprindama savo pozicijas Baltijos ir Rytų Europos regione.
 
Toliau tęsiamas birželį pasirašyto „Invalda INVL“ ir „Mandatum Life Insurance Company Limited” gyvybės draudimo verslo Baltijos šalyse, įsigijimas. Šiuo metu jau gautas Konkurencijos tarybos leidimas ir tęsiami šios veiklos licencijavimo darbai priežiūros institucijose. Užbaigus įsigijimo procesą gyvybės draudimas organiškai papildys esamų produktų paketą ir leis klientams pasiūlyti papildomus, jų poreikius atitinkančius sprendimus.
 
„Invalda INVL“ savo veikloje ir toliau numato strateginio turto valdymo plėtrą vykdyti tiek augant organiškai, tiek per įsigijimo ir susijungimo sandorius.
 
Investicijos
 
Šių metų devynių mėnesių pabaigoje investicijų į „Invaldos INVL“ grupės valdomus produktus vertė siekė daugiau kaip 32 mln. eurų, o istoriškai turėtų kitų investicijų – viršijo 48 mln. eurų. Iš investicijų vertės didėjimo per šį laikotarpį uždirbtas 15 mln. eurų pelnas. Didžiausią teigiamą įtaką rezultatui padarė investicijos į „Šiaulių banką“, aktyvią plėtrą vykdančius  „INVL Baltic Sea Growth Fund“ bei didžiausią Moldovos komercinį banką „Moldova-Agroindbank“ (MAIB).
 
Pridedama:
Pagrindinių 2021 m. 9 mėn. duomenų santrauka

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis
El. paštas [email protected]