INVL Logo

Neaudituota „Invaldos INVL“ grupės 2022 m. 6 mėn. informacija

„Invaldos INVL“ nuosavas kapitalas šių metų birželio pabaigoje siekė 101,4 mln. eurų arba 8,58 euro akcijai – šie rodikliai buvo atitinkamai 10 proc. ir 10,56 proc. mažesni nei 2021 metų pabaigoje.

„Invalda INVL“ per šių metų pirmąjį pusmetį patyrė 12,7 mln. eurų nuostolį, kai pernai per tą patį laikotarpį uždirbo 13 mln. eurų grynojo pelno.

Grupės įmonių valdomas klientų turtas šių metų liepos 1 d., perėmus daugiau nei 29 tūkst. klientų ir 150 mln. eurų  turto turintį „Mandatum Life” gyvybės draudimo verslą, siekė 1,7 mlrd. eurų ir buvo 5,8 proc. didesnis nei 2022 metų pradžioje (1,609 mlrd. eurų). Klientų skaičius, patikėjusių savo lėšas „Invaldos INVL“ grupei, išaugo 12,6 proc., iki 293 tūkst.

„Pirmąjį šių metų pusmetį tiek klientai, tiek mūsų grupė patyrė nuostolių, atsiradusių dėl investicijų vertės mažėjimo.  Geopolitinis nestabilumas, aukštos energijos ir žaliavų kainos, valstybių siekis suvaldyti infliaciją, recesijos baimė ir kiti faktoriai lėmė neigiamas nuotaikas daugumoje pasaulio finansų rinkų, o tai tiesiogiai atsispindėjo veiklos rezultatuose. Tačiau rinkų svyravimai ir ekonominiai ciklai yra natūralus reiškinys mūsų profesionalioje veikloje – tai skatina prisiderinti prie pokyčių ir panaudoti atsirandančias galimybes, siekiant išsaugoti ir gausinti mums patikėtą valdyti turtą“, – komentuoja „Invaldos INVL“ prezidentas Darius Šulnis.

Investicijų valdymo ir gyvybės draudimo verslas

„Invaldos INVL“ pajamos iš investicijų valdymo verslo operacinės dalies, t. y., klientų patikėtų lėšų valdymo, per šių metų pirmąjį pusmetį sudarė 6,8 mln. eurų ir, palyginti su atitinkamu laikotarpiu 2021 metais, mažėjo 4,5 proc.

Klientų investicijų valdymo veikla per pirmąjį 2022 metų pusmetį generavo 1 mln. eurų nuostolį, kai pernai tą patį laikotarpį buvo gautas 1,2 mln. eurų pelnas. Visas investicijų valdymo verslas, įskaitant investicijų dalį į INVL valdomus kolektyvinio investavimo subjektus, patyrė 0,1 mln. eurų nuostolio, kai  tuo pačiu 2021 metų laikotarpiu  uždirbo 1,2 mln. eurų pelno.

Liepos 1 d. „Invaldos INVL“ grupė sėkmingai užbaigė „Mandatum Life“ gyvybės draudimo verslo Baltijos šalyse įsigijimo sandorį. Po jo „Invaldos INVL“ grupė tapo investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupe, jos valdomas turtas ir klientų skaičius išaugo, sustiprėjo komanda, ypač grupei naujoje gyvybės draudimo srityje, pradėta veikla naujoje rinkoje – Estijoje.

„Gyvybės draudimo verslo įsigijimas yra strategiškai svarbus, nes leidžia pasiūlyti klientams daugiau jiems tinkamų finansinių sprendimų bei daro teigiamą įtaką grupės augimui ir vystymui“, – teigia D. Šulnis.

Grupės valdomi fondai antrąjį metų ketvirtį buvo aktyvūs – jie sėkmingai tęsė lėšų pritraukimą savo plėtrai ir vykdė jų strategiją atitinkančią investicinę bei turto valdymo veiklą.

„INVL Partner Global Infrastructure Fund I“, investuojantis į pasaulinio lygio valdytojo infrastruktūros objektų fondą, per antrąjį šių metų ketvirtį pritraukė iš investuotojų 37,5 mln. JAV dolerių. Šių metų birželio pradžioje uždarytas pirmasis į miškus investavęs fondas „INVL Baltijos miškų fondas I“ uždirbo investuotojams 27,3 proc. vidutinę metinę grąžą.

Pagrindiniai INVL fondai antrojo ketvirčio metu toliau vykdė plėtrą pagal savo strategijas. Pavyzdžiui, „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ įsigijo 1 184 ha žemės ir miško ploto Latvijoje, o „INVL Renewable Energy Fund I“ pradėjo veiklą Rumunijoje, „INVL Baltic Real Estate“ nupirko likusią dalį pastato sostinės Vilniaus g. 37, o „INVL Baltic Sea Growth Fund“ įsigijo veterinarijos klinikų tinklą „MiniVet“ ir pasirašė sutartį dėl Birštono gydyklos „Nemunas“ bei poilsio ir gydymo centro „Eglės sanatorija“ įsigijimo.

Nuosavos investicijos

Kitos „Invaldos INVL” nuosavos investicijos, neapimančios investicijų valdymo ir gyvybės verslo, generavo 13,6 mln. eurų nuostolį. Jam daugiausia įtakos (15 mln. eurų) turėjo Šiaulių banko ir didžiausio Moldovos banko „Moldova-Agroindbank“ (maib) vertės sumažėjimas (įtaka – 3,9 mln. eurų), atspindintis bendrą rinkose kotiruojamų bankų vertės kritimą.

„Šiaulių banko ir maib pagrindiniai veiklos rodikliai augo, bankai uždirbo daugiau pelno nei pernai pirmąjį pusmetį. Visgi, dėl bendrų bankų verčių kritimo rinkose mūsų turimi akcijų paketai nuvertėjo ir turėjo esminę įtaką šių metų pirmojo pusmečio neigiamam rezultatui. Manome, kad sėkminga ir tvari bankų veikla kuria vertę ir tai turės atsispindėti akcijų kainoje ilgu laikotarpiu“, – teigia „Invaldos INVL“ prezidentas.

Teigiamą (3,6 mln. eurų) įtaką „Invaldos INVL“ investicijų vertei turėjo  pelninga vienos didžiausių Lietuvoje žemės ūkio verslo grupės „Litagra“ veikla.  Sėkmingai veikianti „Litagra“ ir toliau reikšmingai didina maisto tiekimą šalies ir pasaulio rinkoms, papildomai integruodama į savo veiklą įsigytą žemės ūkio bendrovę „Noragra“. Ši bendrovė  dirba apie 1,7 tūkst. hektarų žemės ir turi 750 melžiamų karvių. Be to, šiemet „Litagros“ grupė įsigijo Marijampolės apskrityje įsikūrusias 29 fermas ir pašarų gamyklą  –  įžengė į kalakutų auginimo verslą.

Antrąjį šių metų ketvirtį „Invalda INVL“ pardavė stabiliai ir sėkmingai veikiančiu verslu paverstą „Inservis“ grupę už 7,2 mln. eurų.

Pridedama:
AB „Invalda INVL“ 2022 m. 6 mėn.  tarpinė informacija
AB „Invalda INVL“ 2022 m. 6 mėn. pagrindinių duomenų santrauka

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis
El. paštas [email protected]