INVL Logo

Neaudituota „Invaldos INVL“ grupės 2021 m. 6 mėn. informacija

„Invaldos INVL“ nuosavas kapitalas šių metų birželio pabaigoje siekė 96,7 mln. eurų arba 8,23 euro akcijai – šis rodiklis buvo 15,75 proc. didesnis, lyginant su 2020 m. pabaiga.

Per šių metų pirmuosius du ketvirčius „Invalda INVL“ uždirbo 13mln. eurų grynojo pelno, o praėjusiais metais per tą patį laikotarpį buvo patirtas 4,2mln. eurų nuostolis.

Grupės įmonių valdomas klientų turtas šių metų antrojo ketvirčio pabaigoje pasiekė 1,44 mlrd. eurų ir buvo 15 proc. didesnis nei 2021 metų pradžioje (1,25 mlrd. eurų).

Turto valdymo verslas

„Pirmasis šių metų pusmetis buvo sėkmingas su „Invaldos INVL“ grupe investuojantiems ir kaupiantiems klientams. Puikiai sekėsi daugumai grupės produktų, kurie uždirbo reikšmingą grąžą investuotojams – per pirmąjį pusmetį klientams uždirbtas 124,5 mln. eurų pelnas. Sėkminga investicinė veikla lemia augantį mūsų valdymui patikėtą turtą ir jau ketvirtį milijono viršijusių klientų skaičių“, – sakė „Invaldos INVL“ prezidentas Darius Šulnis.

„Invaldos INVL“ pajamos iš turto valdymo verslo per šių metų pirmąjį pusmetį sudarė 7,1mln. eurų ir, lyginant su atitinkamu laikotarpiu 2020 m., padidėjo 10,2 proc. Bendrovės uždarbis iš turto valdymo verslo ataskaitiniu laikotarpiu siekė 1,8mln. eurų ir, lyginant su praėjusių metų pirmuoju pusmečiu, padidėjo 4 kartus.

Pirmąjį šių metų pusmetį, siekiant padidinti valdomų fondų veiklos efektyvumą ir užtikrinti aukščiausią paslaugų kokybę, „INVL Asset Management“ Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės finansų priežiūros komisijoje įregistravo įsteigtą finansuojamąjį investicinį subfondą „INVL Emerging Europe Bond Fund“. Tai suteikia patogesnę investavimo galimybę užsienio instituciniams investuotojams pasirinkti šį Vidurio ir Rytų Europos šalyse investuojantį obligacijų fondą.

Taip pat į mišką ir žemę Baltijos jūros regione bei Vidurio ir Rytų Europoje investuojantis fondas „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ antrojo platinimo metu pritraukė 18,5 mln. eurų ir pasiekė 51 mln. eurų dydį. Sparčiai auga ir šio fondo investicinis portfelis.

Jau pasibaigus pirmam pusmečiui įregistruotas „INVL Renewable Energy Fund I“, kuris investuos į atsinaujinančios energetikos objektus Europos Sąjungoje, daugiausia Lenkijoje. Pirmo platinimo metu pritraukta 18,5mln. eurų investuotojų lėšų.

„Džiaugiamės, kad du naujausi mūsų fondai orientuojasi į investicijas, paremtas aplinkos apsaugos, socialiniais ir tvaraus valdymo kriterijais. Šių fondų strategija ir veikla rodo, kad geriausio rezultato investuotojams siekis suderinamas su tiesioginio poveikio aplinkai mažinimu bei atitinka investuojančiųjų lūkesčius ir turtą valdančiųjų ketinimus prisidėti prie gamtos išsaugojimo visuomenei“, – sakė „Invaldos INVL“ prezidentas.

Gyvybės draudimo verslas

Birželį „Invalda INVL“ su „Mandatum Life Insurance Company Limited” pasirašė gyvybės draudimo verslo Baltijos šalyse, veikiančio per filialus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, įsigijimo sutartį.

„Sėkmingai įgyvendinus draudimo verslo įsigijimo sandorį, kurį planuojama užbaigti iki 2022 m. vidurio, galėsime pasiūlyti įvairesnius ir tikslingai pritaikytus finansinį saugumą bei  gerovę užtikrinančius produktus atskiroms klientų grupėms bei didinti grupės valdomą turtą ir pajamas. Džiaugiamės ir augančia bei stiprėjančia komanda, kuri ypatingai svarbi dirbant su investicijomis. Verslo plėtra bei žingsnis į naujas sritis suteikia galimybę „Invalda INVL“ grupėje dirbantiems žmonėms augti ir realizuoti savo potencialą“, – sakė D. Šulnis.

Investicijos

Šių metų pirmojo pusmečio pabaigoje investicijų į „Invaldos INVL“ grupės valdomus produktus vertė siekė daugiau kaip 29 mln. eurų, o istoriškai turėtų kitų investicijų – viršijo 44 mln. eurų. Iš investicijų vertės didėjimo per šį laikotarpį uždirbtas 9 mln. eurų pelnas. Didžiausią teigiamą įtaką rezultatui padarė investicijos į „Šiaulių banką“ bei „INVL Baltic Sea Growth Fund“.

Pridedama:
2021 m. 6 mėn. finansinės ataskaitos ir pusmetinis pranešimas
Pagrindinių duomenų santrauka

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis
El. paštas [email protected]