INVL Logo

Audituoti AB „Invalda INVL“ grupės 2022 m. rezultatai

„Invaldos INVL“ nuosavas kapitalas 2022 m. pabaigoje siekė 130,8 mln. eurų arba 11,07 euro akcijai – šie rodikliai buvo atitinkamai 14,24 proc. ir 13,53 proc. didesni nei prieš metus (įvertinus ir išmokėtus 7,7 mln. eurų dividendus akcininkams).

Paskutinį metų ketvirtį išaugusi investicijų vertė lėmė, kad „Invaldos INVL“ veikla pernai buvo pelninga – gauta 16,67 mln. eurų grynojo pelno. 2021-aisiais bendrovės grynasis pelnas siekė 37,45 mln. eurų.

Nors praėjusieji metai buvo itin permainingi, klientai didino investicijas į INVL grupės valdomus produktus. Grupės įmonių valdomas klientų turtas 2022 m. gruodžio 31 d. sudarė 1,9 mlrd. eurų ir buvo 18,3 proc. didesnis nei prieš metus (1,6 mlrd. eurų), nors investicijų vertė per metus sumažėjo 92,3 mln. eurų. Klientų skaičius, patikėjusių savo lėšas „Invaldos INVL“ grupei, padidėjo 16,6 proc. iki 303,9 tūkst.

„2022 m. besikeičianti geopolitinė ir ekonominė pasaulio aplinka turėjo svarbią įtaką verslams ir investiciniams sprendimams. Karas Europoje, rinkų ir energijos kainų svyravimai, palūkanų normų spartus augimas kėlė iššūkių, bet ir atverdavo naujų galimybių. Bendras daugumos rinkų kritimas lėmė, kad didelė dalis investuojančiųjų praėjusiais metais patyrė nuostolių. Tačiau svarbu, kad ilgesniuoju laikotarpiu, net ir įvertinant negatyvius periodus, investicijos uždirbo ir uždirba adekvačią grąžą. Atsižvelgiant į esančias rinkų aplinkybes, manome, kad praėjusieji metai buvo pakankamai geri ir pernai nuveikti bei pradėti darbai neabejotinai turės reikšmingos įtakos mūsų verslo vertei ir rezultatams ateityje“, – sako „Invaldos INVL“ prezidentas Darius Šulnis.

Investicijų valdymo ir gyvybės draudimo verslas

„Invaldos INVL“ pajamos iš investicijų valdymo verslo operacinės dalies, t. y., klientų patikėtų lėšų valdymo, pernai sudarė 15,18 mln. eurų ir, palyginti su 2021 m., sumažėjo 4,1 proc.

Investicijų valdymo ir gyvybės draudimo verslas, įskaitant investicijų dalį į INVL valdomus kolektyvinio investavimo subjektus, 2022 m. uždirbo 13,5 mln. eurų ikimokestinio pelno, kai 2021-aisiais buvo gauta 13,8 mln. eurų ikimokestinio pelno.

2022 m. „Invalda INVL“ turėjo reikšmingų sandorių turto valdymo srityje. Liepos pradžioje užbaigtas „Mandatum Life“ gyvybės draudimo verslo Baltijos šalyse įsigijimas, o praėjusių metų pabaigoje pasirašyta sutartis dėl dalies „Invaldos INVL“ ir Šiaulių banko mažmeninių verslų sujungimo.

„Tai – fundamentalūs žingsniai vystant mažmeninį verslą, orientuotą į brandesnę, stabilų finansinį pagrindą bei investicines pajamas siekiančią turėti visuomenę. Kuriamas naujos kartos bankas, kurio viena didžiausių akcininkių yra „Invalda INVL“, teiks dar daugiau paslaugų iš vienų rankų bei siūlys rinkos poreikiams pritaikytus sprendimus, kurie suteiks daugiau vertės klientams, darbuotojams ir investuotojams“, – teigia D. Šulnis.

INVL grupės valdomi privataus kapitalo, alternatyvūs ir realaus turto fondai sėkmingai kūrė vertę investuotojams, tęsė įsigijimus ir lėšų pritraukimą. Pirmaujantis Baltijos šalyse privataus kapitalo fondas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ portfelį papildė dviem bendrovėmis Lietuvoje ir viena Latvijoje, o per portfelio įmones investavo Čekijoje ir Lenkijoje. Sėkminga daugumos fondo valdomų bendrovių veikla lėmė gerus fondo rezultatus ir vertės augimą. „INVL Baltic Sea Growth Fund“ portfelio įmonėse dirba apie 8 tūkst. žmonių, neaudituotais duomenimis,  konsoliduotos pajamos pernai viršijo 500 mln. eurų, EBITDA siekė 55 mln. eurų. Fondas ir toliau aktyviai ieško galimybių investuoti į verslus Baltijos šalyse, Lenkijoje ir kitose aplinkinėse rinkose.

Antrasis tvariai mišką ir žemę valdantis fondas „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ jau pritraukė daugiau kaip 81 mln. eurų investuotojų lėšų, didino valdomus plotus Latvijoje. Šiuo metu į atsinaujinančios energetikos projektus Lenkijoje ir Rumunijoje investuojantis ir 52,9 mln. eurų iš investuotojų pritraukęs fondas „INVL Renewable Energy Fund I“ vystomų saulės parkų projektų portfelį išaugino iki 475 megavatų galios. Buvo tęsiama investicinė veikla ir vystomos jau turimos investicijos nekilnojamo turto, privačios skolos, informacinių technologijų srityse.

Daug dėmesio skirta finansuojančių fondų veiklai. 2021 m. pabaigoje buvo įsteigtas į pasaulinio lygio ilgamečio valdytojo infrastruktūros objektų fondą investuojantis „INVL Partner Global Infrastructure Fund I“, o 2023 m. pradžioje – „INVL Partner Private Equity Fund I“, investuojantis į vienos didžiausių pasaulyje privataus kapitalo investicijų bendrovių EQT įsteigtą 20 mlrd. eurų tikslinio dydžio fondą EQT X. Fondai sėkmingai įdarbina investuotojų lėšas už namų regiono ribų ir suteikia daugiau galimybių diversifikuoti investicijų riziką. INVL grupės klientams bus teikiama dar daugiau sprendimų investavimui į lyderiaujančius pasaulinius produktus.

2022-ieji buvo augimo metai INVL Šeimos biurui. Naujų investicinių produktų ir paslaugų paletė INVL Šeimos biuro klientams užtikrino augančias pajamas ir pritraukė naujų klientų.

Nuosavos investicijos

Kitos „Invaldos INVL” nuosavos investicijos, neapimančios investicijų valdymo ir gyvybės draudimo verslo, generavo 3,8 mln. eurų ikimokestinio pelno. Teigiamą (3,9 mln. eurų) įtaką „Invaldos INVL“ investicijų vertei turėjo pelninga vienos didžiausių Lietuvoje žemės ūkio verslo grupės „Litagra“ veikla.

„Po keleto įsigijimo sandorių viena didžiausių Lietuvoje žemės ūkio verslo grupių „Litagra“ pernai parodė puikius rezultatus, kuriems iš dalies įtakos turėjo ir maisto kainų augimas pasaulyje. Plėtra paukštininkystės, pašarų, pieno sektoriuose reikšmingai didina įmonės potencialą. Laukiame, kad įsigyto turto pertvarkymas ir kiti į augimą bei masto ekonomiką orientuoti veiksmai greitu laiku didins pardavimus ir pozityviai veiks šių sričių konkurencingumą bei ilgalaikius rezultatus“, – teigia „Invaldos INVL“ prezidentas.

Neigiamą įtaką „Invaldos INVL“ investicijų vertei turėjo investicijų į bankus vertės sumažėjimas (1,8 mln. eurų), atspindintis bendrą rinkose kotiruojamų bankų vertės kritimą.

„2022-ieji buvo rekordiniai metai ir Šiaulių bankui, ir didžiausiam Moldovos bankui „Moldova-Agroindbank“ (maib). Nors abiejų bankų veiklos rezultatai buvo puikūs, dėl neįprastos situacijos rinkose tai neatsispindėjo akcijų kainos augime. Manome, kad stiprūs, sėkmingai veikiantys ir aukštą grąžą generuojantys bei sparčiai augantys bankai turės būti įvertinti rinkoje“, – sako D. Šulnis.

Akcininkų susirinkimas

„Invaldos INVL“ akcininkai dėl bendrovės 2022 m. finansinės atskaitomybės patvirtinimo balsuos balandžio 30 d. rengiame akcininkų susirinkime. Jame taip pat siūloma priimti sprendimą dėl bendrovės savų akcijų supirkimo ir šių akcijų supirkimo sąlygų. Savų akcijų supirkimui būtų naudojamas anksčiau suformuotas 9,89 mln. eurų rezervas.

Akcininkų susirinkimui siūloma balsuoti ir dėl 2020 m. „Invaldos INVL“ bei jos grupės įmonių darbuotojams suteiktų akcijų opcionų realizavimo 2023 metais. Tam būtų leidžiamos naujos akcijos ir jų nominalia verte didinamas „Invaldos INVL“ įstatinis kapitalas.

Balandžio 30 d. akcininkai taip pat priims sprendimą dėl opcionų sutarčių su „Invaldos INVL“ ir įmonių darbuotojais sudarymo ir bendrovės akcijų įsigijimo 2026 metais tvarkos bei kainos.

 

Pridedama:

2022 m. „Invaldos INVL“ audituota metinė informacija 

Auditoriaus išvada

2022 m. pagrindinių duomenų santrauka

 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis
El.paštas [email protected]