2010 m. 3 mėn. AB „Invalda“ grupės rezultatai

2010 m. 3 mėnesių AB „Invalda“ įmonių grupės rezultatai:
- konsoliduotas pelnas prieš apmokestinimą siekia 3,46 mln. Lt (1 mln. EUR);
- AB „Invalda“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 0,87 mln. Lt (0,25 mln. EUR);
- visas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 2,56 mln. Lt (0,74 mln. EUR).

Pačios AB „Invalda“ 2010 m. 3 mėn. nuostoliai prieš apmokestinimą siekia 1,68 mln. Lt (0,49 mln. EUR), o grynasis nuostolis sudaro 1,51 mln. Lt (0,44 mln. EUR).

Pridedama:
- neaudituotos konsoliduotos ir bendrovės 2010 m. 3 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos;
- atsakingų asmenų patvirtinimas dėl finansinių ataskaitų informacijos.

Kristina Gudauskaitė
Prezidento padėjėja
Tel. + 370 5 2752776

Grįžti į naujienų sąrašą