2010 m. 6 mėn. AB „Invalda“ grupės rezultatai

2010 m. 6 mėnesių AB „Invalda“ įmonių grupės rezultatai:
- konsoliduotas pelnas prieš apmokestinimą siekia 13,43 mln. Lt (3,89 mln. EUR);
- AB „Invalda“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 8,96 mln. Lt (2,59 mln. EUR);
- visas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 12,14 mln. Lt (3,52 mln. EUR).

Pačios AB „Invalda“ 2010 m. 6 mėn. nuostoliai prieš apmokestinimą siekia 2,6 mln. Lt (0,75 mln. EUR), o grynasis nuostolis sudaro 2,3 mln. Lt (0,67 mln. EUR).

Pridedama:
- neaudituotos konsoliduotos ir bendrovės 2010 m. 6 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos;
- neaudituotas 2010 m. 6 mėnesių konsoliduotas tarpinis pranešimas;
- atsakingų asmenų patvirtinimas dėl finansinių ataskaitų informacijos.

Kristina Gudauskaitė
Prezidento padėjėja
Tel. + 370 5 2752776

Grįžti į naujienų sąrašą