2011 m. 3 mėn. AB „Invalda“ grupės rezultatai

2011 metų 3 mėnesių preliminarūs AB „Invalda“ įmonių grupės rezultatai:
- konsoliduotas pelnas prieš apmokestinimą siekia 8,43 mln. Lt (2,44 mln. EUR);
- AB „Invalda“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 6,38 mln.Lt (1,85 mln. EUR);
- visas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 8,19 mln. Lt (2,37 mln. EUR).

Pačios AB „Invalda“ 2011 m. 3 mėn. nuostoliai prieš apmokestinimą siekia 1,38 mln. Lt (0,4 mln. EUR), o grynasis nuostolis sudaro 1,04 mln. Lt (0,3 mln. EUR).

Pridedama:
- neaudituotos konsoliduotos ir bendrovės 2011 m. 3 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos;
- atsakingų asmenų patvirtinimas dėl finansinių ataskaitų informacijos;
- preliminarių 2011 m. 3 mėn. AB „Invalda“ grupės rezultatų pristatymas.

Kristina Gudauskaitė
Prezidento padėjėja
Tel. + 370 5 2752776

Grįžti į naujienų sąrašą