2011 m. 9 mėn. AB „Invalda“ grupės rezultatai

2011 metų 9 mėnesių AB „Invalda“ įmonių grupės rezultatai:
- AB „Invalda“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 233,7 mln.Lt (67,7 mln. EUR);
- visas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 239,5 mln. Lt (69,4 mln. EUR).

Pačios AB „Invalda“ 2011 m. 9 mėn. grynasis pelnas sudaro 299,1 mln. Lt (86,6 mln. EUR).

Pridedama:
- neaudituotos konsoliduotos ir bendrovės 2011 m. 9 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos;
- atsakingų asmenų patvirtinimas dėl finansinių ataskaitų informacijos;
- 2011 m. devynių mėnesių AB „Invalda“ grupės rezultatų pristatymas.


Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Darius Šulnis
Prezidentas
Tel. (8 5) 2734876

Grįžti į naujienų sąrašą