2011 m. 12 mėnesių AB „Invalda“ grupės rezultatai

2011 metų preliminarūs AB „Invalda“ įmonių grupės rezultatai:

- AB „Invalda“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 210,6 mln. litų (61,0 mln. eurų) (2010 metais 42,5 mln. litų (12,3 mln. eurų));
- visas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 218,3 mln. litų (63,2 mln. eurų) (2010 metais 52,5 mln. litų (15,2 mln. eurų)).

Pačios AB „Invalda“ 2011 m. 12 mėnesių grynasis pelnas sudaro 275,1 mln. Lt (79,7 mln. eurų) (2010 metais 10,5 mln. litų (3,04 mln. eurų) nuostolis).


AB „Invalda“ grupės 2011 m. rezultatų apžvalga

Viena didžiausių Lietuvos investicijų bendrovių AB „Invalda“ 2011 metais uždirbo 210,6 mln. litų (61 mln. eurų) konsoliduoto grynojo pelno, tenkančio įmonės akcininkams – 5 kartus daugiau nei 2010 metais, kai pelnas siekė 42,5 mln. litų (12,3 mln. eurų).„Invaldos“ grupė šiuo metu aktyviai ieško naujų investicijų galimybių. Svarbiausias ketvirtojo ketvirčio įvykis buvo investicija į žemės ūkio sektoriuje veikiančią UAB „Litagra“.

Baldų sektorius, kuriame „Invaldai“ priklauso 72 proc. vienos iš didžiausios šalies baldų gamybos bendrovės AB „Vilniaus baldai“ akcijų, „Invaldai“ pernai uždirbo 19,3 mln. litų (5,6 mln. eurų) pelno, arba 4 proc. mažiau nei 2010 metais (20,1 mln. litų (5,8 mln. eurų)). AB „Vilniaus baldai“ pardavimai 2011 metais siekė 238,4 mln. litų (69 mln. eurų), arba 21 proc. daugiau nei 2010 metais (197,2 mln. litų (57,1 mln. eurų)). Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, amortizaciją ir nusidėvėjimą (EBITDA) buvo 36,2 mln. litų (10,5 mln. eurų) (2010 metais 38,3 mln. litų (11,1 mln. eurų)). AB „Vilniaus baldai“ 2011 metais uždirbo 26,8 mln. litų (7,7 mln. eurų) grynojo pelno (2010 metais 27,8 mln. litų (8 mln. eurų)).

Nekilnojamojo turto sektoriuje 2011 metais patirta 17,7 mln. litų (5,1 mln. eurų) nuostolių, kuriuos didžiąja dalimi lėmė sumažėjusi investicinio turto vertė. 2010 metais nekilnojamojo turto sektoriuje buvo uždirbta 0,6 mln. litų (0,2 mln. eurų) pelno. Per 2011 metus įsigyta nekilnojamojo turto už 19,1 mln. litų (5,5 mln. eurų), iš kurių didžiąją dalį sudarė investicijos į žemės ūkio paskirties žemę, o nekilnojamojo turto parduota už 2,5 mln. litų (0,7 mln. eurų). Taip pat pasirašyta preliminarių sutarčių dėl Vilniaus Valakampių mikrorajone pastatytų „Elniakampio namų“ butų pardavimo už 5,4 mln. litų (1,6 mln. eurų) – šie sandoriai bus užbaigti 2012 metais. Nuomos pajamos 2011 metais siekė 16,7 mln. litų (4,8 mln. eurų), arba 9,2 proc. mažiau nei 2010 metais. Nuomos pajamų sumažėjimą lėmė pasibaigęs sutarties terminas su pagrindiniu nuomininku dėl patalpų, esančių verslo centre Palangos g., Vilnius. „Invaldai“ priklausančio nekilnojamojo turto vertė 2012 metų pradžioje buvo 255,9 mln. litų (74,1 mln. eurų).

Pastatų priežiūros sektoriuje, kuriame „Invaldai“ priklauso UAB „Inreal pastatų priežiūra“ bei kitos bendrovės, apyvarta išaugo 32 proc. iki 10,8 mln. litų (3,1 mln. eurų), uždirbta 1,4 mln. litų (0,4 mln. eurų) grynojo pelno, tačiau jį lėmė vienkartiniai įvykiai. Atmetus juos, grynasis pelnas siekė 0,3 mln. litų (0,09 mln. eurų), arba 25 proc. mažiau nei 2010 metais (0,4 mln. litų (0,1 mln. eurų)).Pastatų priežiūros sektoriuje pernai trečiąjį ketvirtį įsigyta daugiabučius Vilniuje prižiūrinti UAB „Jurita“, už kurią sumokėta 2,5 mln. litų (0,7 mln. eurų).

Geležinkelių ir kelių infrastruktūros sektoriuje „Invaldai“ priklauso 12,5 proc. bendrovės „Trakcja – Tiltra“ S.A. akcijų, kurios kotiruojamos Varšuvos vertybinių popierių biržoje. Šių akcijų kainos smukimas „Invaldai“ atnešė 76,6 mln. litų (22,2 mln. eurų) nuostolių. Priešingai nei kituose sektoriuose, investicija į „Trakcja – Tiltra“ S.A. laikoma finansine, todėl „Invaldos“ ataskaitose atsispindi ne „Trakcja – Tiltra“ S.A. uždirbtas pelnas, o akcijų kainos pokyčio rezultatas.

Informacijos technologijų infrastruktūros sektoriuje, kuriame „Invaldai“ priklauso 80 proc. UAB „BAIP grupės“ akcijų, 2011 m. lapkritį užbaigtas Norvegijos specializuotos registrų informacinių sistemų programavimo bendrovės „Norway Registers Development“ AS (NRD) įsigijimas, kartu perimant ir 70,7 proc. Lietuvos bendrovės UAB „NRD“ akcijų. Už „Norway Registers Development“ akcijas sumokėta 4,14 mln. litų (1,2 mln. eurų). Konsoliduotos „BAIP grupės“ pajamos pernai išaugo 27 proc. iki 35,1 mln. litų (10,1 mln. eurų), uždirbta 0,3 mln. litų (0,09 mln. eurų) pelno (2010 metais patirta 0,6 mln. litų (0,2 mln. eurų) nuostolių). Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, amortizaciją ir nusidėvėjimą (EBITDA) išaugo 52 proc. iki 3,5 mln. litų (1,01 mln. eurų).

2011 metų trečiąjį ketvirtį užbaigtas AB „Sanitas“ akcijų pardavimo sandoris. Už AB „Sanitas“ akcijas gauta 315,6 mln. litų (91,4 mln. eurų), o uždirbtas pelnas sudarė 185,9 mln. litų (53,8 mln. eurų).

2011 m. balandžio mėnesį užbaigtas Tiltra Group AB bei „Trakcja Polska“ S.A. susijungimo sandoris. Tiltra Group AB nepasiekus planuotų rezultatų, kurie buvo numatyti sutartyje, ketvirtąjį ketvirtį „Invaldai“ tenkanti Tiltra Group AB akcijų dalis sumažinta 40,2 mln. litų (11,6 mln. eurų), todėl bendras konsoliduotas pelnas sumažėjo iki 110,5 mln. litų (32 mln. eurų). „Invalda“ taip pat per 2011 metus pardavė turėtas „Trakcja Polska“ S.A., vėliau pakeitusios pavadinimą į „Trakcja-Tiltra“ S.A., obligacijas.

„Invalda“ buvo įsigijusi 20 mln. litų (5,8 mln. eurų) į AB banko „Snoras“ indėlio sertifikatą. AB bankui „Snoras“ iškelta bankroto byla, todėl įvertinusi galimybę atgauti lėšas, „Invaldos“ valdyba nusprendė suformuoti 100 proc. indėlio sertifikato vertės atidėjinį.

2011 m. gruodžio mėnesį „Invalda“ užbaigė sandorį, kurio metu įsigijo 36,9 proc. vienos didžiausių Baltijos šalių žemės ūkio sektoriuje veikiančių bendrovių UAB „Litagra“ akcijų, už kurias sumokėta 38,6 mln. litų (11,2 mln. eurų), iš jų 37,1 mln. litų (10,7 mln. eurų) veiklos plėtrai gavo pati UAB „Litagra“. 2011 metais UAB „Litagra“ apyvarta išaugo 7,7 proc. iki 338,8 mln. litų (98,1 mln. eurų).

„Invalda“ padengė visus įsipareigojimus kredito įstaigoms. 2011 metų pabaigoje „Invaldos“ lėšos, indėliai bei kitos likvidžios finansinės investicijos sudarė 105,8 mln. litų (30,6 mln. eurų).

Pridedama:
- neaudituotos konsoliduotos ir bendrovės 2011 m. 12 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos;
- atsakingų asmenų patvirtinimas dėl finansinių ataskaitų informacijos;
- preliminarių 2011 m. AB „Invalda“ grupės rezultatų pristatymas.
_________________________

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Prezidentas
Dalius Kaziūnas
Tel. (8 5) 273 3278
El.paštas dalius@invalda.lt

Grįžti į naujienų sąrašą