AB „Invalda INVL“ įsigis 0,03 proc. savo akcijų

Pasibaigus savų akcijų supirkimui, AB „Invalda INVL“ įsigis 0,03 proc. savo akcijų, už kurias bus sumokėta 18.779,88 eurų (be tarpininkavimo mokesčių). Akcijų supirkimui, per kurį galėjo būti maksimaliai supirkta 200.000 vnt. akcijų, pasiūlyta 3.396 vnt.
 
Kiekvienas akcininkas po 5,53 euro už akciją pardavė visas siūlytas akcijas.
 
Akcijų supirkimas per AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką prasidėjo 2018 m. gegužės 7 d., baigėsi - gegužės 21 d. Atsiskaitymas už supirktas akcijas įvyks gegužės 23 dieną.

 
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis
El.paštas darius.sulnis@invl.com

Grįžti į naujienų sąrašą