„Invaldos INVL“ grupės įmonių darbuotojai ir toliau bus skatinami akcijomis

Viena pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ ir toliau skatins grupės įmonių darbuotojus galimybe įsigyti bendrovės akcijų. Toks sprendimas priimtas šiandien, balandžio 30 dieną, vykusio „Invaldos INVL“ kasmetinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu. Taip pat susirinkimo metu patvirtinta galimybė bendrovei įsigyti savo akcijų.
 
„Galimybė grupės įmonių darbuotojams įsigyti akcijų opcionų yra orientuota į „Invaldos INVL“ ir komandos interesų bendrumą bei leidžia darbuotojams gauti naudos iš „Invaldos INVL“ akcijų vertės augimo. Tuo tarpu vykdomi akcijų supirkimai leidžia kiekvienam akcininkui pagal jo poreikius priimti spendimą dėl jo investicijų į grupę, išlaikant jas ar paverčiant pageidaujamą jų dalį į pinigus“, - sakė „Invaldos INVL“ prezidentas Darius Šulnis. Akcininkų susirinkimo nutarimai bus įgyvendinami bendrovės valdybai patvirtinus konkrečias sąlygas ir terminus.
 
Kaip nuspręsta visuotinio akcininkų susirinkimo metu, 2019 metais „Invaldos INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“, darbuotojai už 2018 metų rezultatus galės sudaryti opcionų sutartis, kurių pagrindu 2022 metais opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais darbuotojai įgytų teisę įsigyti iki 80 tūkst. paprastųjų vardinių 0,29 eurų nominalios vertės akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų, už kiekvieną įsigyjamą akciją sumokant 1 euro kainą.
 
„Invalda INVL“ galimybę grupės įmonių darbuotojams įsigyti akcijų opcionų siūlo nuo 2016 metų. Todėl, siekiant grupės darbuotojams realizuoti tuomet suteiktus opcionus, nuspręsta padidinti „Invaldos INVL“ įstatinį kapitalą iki 3,46 mln. eurų. Šiam tikslui bus išleistos 52 906 paprastosios vardinės akcijos, kurių vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 euro, o emisijos kaina – 1 euras.
 
Remiantis priimtu sprendimu dėl savų akcijų supirkimo, maksimali leidžiamų įsigyti akcijų vertė sieks ne daugiau kaip dešimtadalį įstatinio kapitalo, o šia galimybe bendrovė galės pasinaudoti per pusantrų metų nuo sprendimo priėmimo. Maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinio prieš priimamą valdybos sprendimą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1 euras.
 
Kasmetinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu taip pat patvirtinti audituoti bendrovės 2018 m. rezultatai. „Invaldos INVL“ nuosavas kapitalas 2018 metų pabaigoje sudarė 65,5 mln. eurų arba 5,67 euro akcijai (atitinkamai buvo 2,36 proc. ir 2,5 proc. didesnis nei 2017 metų pabaigoje). 2018 metais „Invaldos INVL“ uždirbtas pelnas siekė 0,34 mln. eurų arba 97 proc. mažiau nei 2017 metais.
 
„Invalda INVL“ yra viena pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse, veikianti nuo 1991 metų. Grupei priklausančios įmonės Lietuvoje ir Latvijoje valdo daugiau kaip 20 investicinių ir pensijų fondų (antros ir trečios pakopos), alternatyvias investicijas, individualius portfelius, privataus kapitalo, privačios skolos bei kitas finansines priemones. Grupės bendrovėms daugiau kaip 200 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo virš 675 mln. eurų vertės turto. „Invaldos INVL“ akcijomis vertybinių popierių biržoje Nasdaq Baltic prekiaujama nuo 1995 metų.

Grįžti į naujienų sąrašą